PREZENTACJA PORTALU

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Dlaczego powstał portal „Wybierz Studia”?

Uczelnie mają autonomię programową. Mogą tworzyć autorskie programy i kierunki studiów. Studia stają się coraz bardziej specjalistyczne. A młodym ludziom coraz trudniej jest zorientować się w tak szerokiej i zróżnicowanej ofercie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może w tym pomóc!

 Portal Wybierz Studia to interaktywna baza informacji o kierunkach studiów we wszystkich uczelniach działających na terenie Polski

Portal pomoże znaleźć wymarzone studia – zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami

Podpowie, jakie kryteria maturalne trzeba spełnić, by się na nie dostać  Pomoże znaleźć uczelnię blisko miejsca zamieszkania

Pokaże, gdzie można studiować z kolegami z różnych krajów i które uczelnie oferują atrakcyjne zagraniczne wyjazdy stypendialne

 Pomoże wybrać najlepsze studia, a uniknąć nieuczciwej oferty – każdy kierunek studiów ma ocenę: od negatywnej po wyróżniającą

Portal Wybierz Studia ruszył 30 września 2014 r.

Dla kogo?

Dla wszystkich: Portal jest adresowany do wszystkich, którzy chcą zorientować się w bogatej ofercie uczelni w Polsce i zobaczyć, jak dane kierunki są oceniane przez oficjalne instytucje mierzące jakość studiów i uczelni.

Dla licealistów: Wybierz Studia do narzędzie przydatne również przy wyborze przedmiotów rozszerzonych w liceum oraz przedmiotów maturalnych w wersji podstawowej i rozszerzonej – portal pozwala sprawdzić, jakie są wzmagania uczelni na wymarzonym kierunku studiów. I jak dobrać przedmioty na maturę, by mieć jak największy wachlarz możliwości.

 Dla niezdecydowanych: Portal pozwala rozejrzeć się w ofercie studiów za pomocą rozmaitych kryteriów: ogólnych zainteresowań, typów kierunków (np. nazwa „prawo” daje 11 różnych kierunków studiów!) oraz ich jakości, a także lokalizacji uczelni.

 Dla tych, którzy patrzą na jakość studiów i szanse na przyjęcie na studia: Osoby szukające dla siebie studiów mogą nie tylko sprawdzić ocenę danych kierunków, ale także jak łatwo bądź trudno jest dostać się na studia – portal zawiera oceny kierunków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uczelnie posiadające status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, a także statystyki z naboru z ubiegłego roku.

Funkcjonalność, czyli jak to działa?

Podstawowe funkcje: Portal pozwala na wyszukiwanie informacji za pomocą kategorii, które można również ze sobą łączyć: rodzaje uczelni (publiczne, niepubliczne lub kościelne), kierunki studiów, tryb studiów (dzienne lub zaoczne). Ale to nie wszystko:

Dodatkowe funkcje:

- ci, którzy zastanawiają się, co mogą studiować na podstawie określonych przedmiotów maturalnych, mogą po wybraniu przedmiotów znaleźć orientacyjne informacje o dostępnych kierunkach;

- ci, którzy nie mają pewności, jakie studia wybrać, mogą szukać po zainteresowaniach – uczelnie oferują wiele nowych, interdyscyplinarnych kierunków, których mogli nie brać pod uwagę;

- ci, którym zależy na tym, by studiować w określonym miejscu – regionie lub w konkretnej odległości np. od rodzinnej miejscowości – mogą znaleźć studia również w ten sposób.

Informacje o portalu:

Jakość danych na portalu

Portal „Wybierz Studia” przedstawia w jednym miejscu informacje z oficjalnych baz dotyczących polskiej nauki – dzięki temu informacje w portalu są rzetelne i stale aktualizowane. Dane pochodzą z systemu POL-on (globalnej bazy danych o szkołach 3

wyższych i jednostkach naukowych w Polsce), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz z Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), a także od samych uczelni.

Wykonawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) to instytucja, która prowadzi badania i wdraża systemy informatyczne dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi m.in. system POL-on.

Koszt

408 tys. zł, z czego prace programistyczne to 151 111,58 zł. Portal „Wybierz Studia” łączy w jednym miejscu dane z ogromnych baz danych: POL-on, PKA i KEJN.

Wykonie tak dużego portalu wymagało pogłębionych analiz, m.in. przeglądu istniejących rozwiązań w Polsce i na świecie, a następnie przygotowania danych z różnych baz oraz ich obróbki na potrzeby portalu, a także przygotowania rozwiązań technicznych.

OPI przygotowało kilka wersji portalu, w trakcie prac portal był poddany badaniu na grupie przyszłych użytkowników – uczniów szkół średnich. Portal został poddany również przedwdrożeniowej ocenie eksperckiej wykonanej przez Fundację Projekt: Polska. Ogólnodostępna wersja testowa była konsultowana z uczelniami oraz z innymi zainteresowanymi.

Szczególnie ważne informacje dla kandydatów na studia – np. zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów czy uruchomienie nowego kierunku – będą aktualizowane na bieżąco.

Przepustowość strony

Z portalu może korzystać jednocześnie do 10 tys. użytkowników – drugie tyle z wersji mobilnej portalu.