Przewodniczący - Marzena Kordek

Zastępca Przewodniczącego - Kordian Mazuryk

Skarbnik - Kinga Andruszyn

Sekretarz - Beata Majda

Członkowie:

Krystyna Żarkowska

Katarzyna Litwińska

Magdalena Bałchanowska