8 stycznia 1946 r.  Powstanie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego Miejskiego w Jaworze.

Zarząd Miejski w Jaworze wystąpił 29 grudnia 1945 r. z pismem do kuratorium z propozycją otwarcia prywatnego gimnazjum miejskiego. Kurator Jan Dębski przyjął do wiadomości uruchomienie nowej szkoły w Jaworze i przyznał jej pięć etatów nauczycielskich. Nie czekając na decyzję władz i formalną nominację dyrektor J. Juchniewicz zwołuje 7 stycznia pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej.

    

Uroczystość otwarcia szkoły miał miejsce 8 stycznia 1946 r. Najpierw odbyła się msza święta w kościele św. Marcina. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie budynku przy ulicy Roosvelta 1. Po południu odbyła się inauguracja roku szkolnego w sali teatru miejskiego.

  

1 września 1946 r. - przekształcenie szkoły w Państwowe Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Jaworze

Nowy rok szkolny rozpoczęło 188 uczniów i 6 nauczycieli. 5 sierpnia 1956 r. decyzją Ministra Oświaty szkołę przemianowano na Państwowe Gimnazjum I Liceum Humanistyczne w Jaworze. 

  

Maj 1948 r. - pierwsza matura

Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów. Odbyła sie również pierwsza w historii szkoły studniówka. 

      

 

1 września 1948 r. - przeniesienie szkoły do obecnego budynku i powstanie 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego

W budynku przy ulicy Kościuszki 8 naukę podjęło 276 uczniów w 7-klasowej szkole podstawowej i 263 w czteroletnim liceum. Pracuje tu wówczas 16 nauczycieli.

    

Grudzień 1966 r. - nadanie szkole imienia Księcia Bolka I oraz ufundowanie sztandaru

W 1966 roku szkoła obchodziła swoje dwudziestolecie. W ramach obchodów jubileuszu szkoła otrzymała imię Księcia Bolka I. Szkoła otrzymała też sztandar ufundowany ze składek uczniów, zakładów pracy i innych sponsorów. Odsłonięto również tablicę pamiątkową.

    

1967 r. - powstanie Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I

1977 r. - powstanie Zespołu Szkół w Jaworze

1991 r. - likwidacja Zespołu Szkół i powrót do nazwy Liceum Ogólnokształcącego

1999 r. - utworzenie I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

2005 r. - remont sali gimnastycznej

2006 r. - remont auli

2009 r. - remont zespołu boisk sportowych