1. Czytelnia jest miejscem do nauki własnej, czytania i rozwijania indywidualnych zainteresowań.

2.  Do czytelni wchodzimy bez  wierzchniego okrycia, w zmiennym  obuwiu.

3. Przed korzystaniem z czytelni należy wpisać się do dziennika odwiedzin (imię, nazwisko i klasa).

4. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni można korzystać samodzielnie
lub  przy  pomocy   nauczyciela bibliotekarza.

5. Księgozbiór podręczny jest udostępniany  na miejscu; w  uzasadnionych 

przypadkach można wypożyczyć książkę i czasopisma na określony czas.

6. Książki i czasopisma należy odłożyć na ustalone miejsce lub  położyć          

na  biurku.

7. Do dyspozycji czytelników jest stanowisko komputerowe, do korzystania

w celach edukacyjnych i informacyjnych. Obowiązuje zakaz gier komputerowych.

8.  Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone  szkody

(zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

9. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie

przygotowujący materiały do lekcji

10. W czytelni nauczyciele mogą przeprowadzać zajęcia dla uczniów oraz organizować spotkania.
Przebywanie  w tym czasie w czytelni przez innych uczniów wymaga zgody nauczyciela.

11.  W czytelni obowiązuje cisza i porządek. 

Jawor, 28.09.2023