Harmonogram wydawania świadectw maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze

9 lipca 2024 r., sala nr 16

4a –10.30

4b -11.00

4c – 11.30

Absolwenci z ubiegłych lat – 12.00 – 12.30

W przypadku, gdy absolwent, nie może odebrać świadectwa osobiście, zobowiązany jest do przekazania pisemnego upoważnienia osobie uprawnionej do odbioru.