W dniu 03 czerwca br. została podpisana umowa o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym – Filia w Jeleniej Górze. Podczas spotkania Pana dyrektora Waldemara Szastaka z dziekanem uczelni, Panem dr. hab. Piotrem Rogalą w murach uczeni w Jeleniej Górze omówiono wszystkie aspekty współpracy obejmujące m.in. warsztaty z zakresu biznesu i zarządzania w naszej szkole, wyjazdy uczniów na uczelnię, uczestnictwo we wspólnych projektach, czy wymianę doświadczeń kadry nauczycielskiej.