27 października uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce intertekstualności tekstów kultury. Mieliśmy przyjemność czerpać wiedzę z wykładu pt. „W gąszczu tekstów”, który podejmował tematykę ogółu własności i relacji tekstu. Uczniowie mogli dowiedzieć się, że utwór w rozumieniu intertekstualności nie jest ograniczony ramami, ale wchodzi w dialog, relację z innymi dziełami. Zobaczyli przykłady związków między wytworami kultury. Prezentacja ukazała istnienie tych związków nie tylko pomiędzy tekstami literackimi, ale także między gatunkami pozaliterackimi. Uczniowie zetknęli się z pojęciem aluzji, odkryli, że jej zadaniem jest wywołanie u odbiorcy konkretnych skojarzeń. Zrozumieli również, że gdy mowa jest o intertekstualności tekstów kultury, to stykają się z tym, co „już znane”, co już kiedyś czytali lub oglądali.

 

W drugiej części warsztatów zaprezentowano film pt. „Earl i JA oraz umierająca dziewczyna”, w którym główny bohater unika nawiązywania głębszych relacji z innymi ludźmi. Dostrzegalna jest zmiana, która zachodzi w tym młodym człowieku, gdy zaczyna przyjaźnić się z dziewczyną chorą na białaczkę. Film ten jest doskonałym przykładem na nieograniczoną wolność działania twórczego. Widoczne w nim są nawiązania w zakresie relacji tekstów kultury. Widoczne są w nim odniesienia do znanych filmów, chociażby kultowej produkcji Andrzeja Wajdy zatytułowanej „Wszystko na sprzedaż” czy znanej wielu historii Charlesa Kane'a z filmu „Obywatel Kane”.

 

Warsztaty te z pewnością przybliżyły temat intertekstualności, jako zjawiska wychodzącego poza sferę literacką. Dostrzegamy tu dialog pomiędzy artystami, dyskurs, który wykracza poza obszar literacki i dotyczyć może nawiązań do malarstwa, muzyki i innych dzieł.