5 października nasze liceum odwiedził Mirosław Szkiłądź, który w czytelni spotkał się z uczniami klas IIC, IF i IIIA. Kustosz jaworskiego muzeum wygłosił wykład pt. „Historia i układ urbanistyczny Jawora”, w którym zawarł najważniejsze fakty związane z powstaniem miasta i przekształceniami urbanistycznymi, jakie dokonały się na przestrzeni ponad 700 lat. Interesującą opowieść wzbogaciła prezentacja przygotowana w oparciu o bogate archiwalne materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, widokówki) i kartograficzne.
Uczniowie z przewodnikiem - P. M. Szkiłądziem - „odbyli podróż” ulicami najpierw średniowiecznego grodu, potem ulicami miasta, które z biegiem czasu zmieniało swoje granice i się rozrastało, zyskując nowe zabudowania i układ urbanistyczny, aż po czasy współczesne – wielkich osiedli mieszkaniowych. Dużo uwagi p. Szkiłądź poświęcił ulicy Kościuszki, przy której mieści się nasze liceum oraz historii budynku, który powstał w 1938 r. jako szkoła z salą gimnastyczną. Poznaliśmy nie tylko dzieje ulicy i jej nazwy, ale także mieszkańców domów i ich codzienne zajęcia. Lekarz, komiwojażer, kupiec, malarz, woźnica, inżynier, notariusz czy kołodziej – to przykładowe zawody dawnych mieszkańców ulicy Kościuszki.
„Chodząc po ulicach Jawora, mijamy niemych świadków przeszłości”- stwierdził kustosz muzeum. Dzisiejsze spotkanie być może sprawi, że zaczniemy dostrzegać i rozumieć ślady pozostawione przez wcześniejsze pokolenia.
 
IMG 20231005 WA0019    IMG 20231005 WA0014
 
IMG 20231005 WA0022  IMG 20231005 WA0026