"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

KIERUNEK BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
 
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• biologia,

• chemia.

JĘZYK WIODĄCY:

• język angielski

JĘZYK DODATKOWY:

• język niemiecki lub język rosyjski

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, biologia i chemia.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• koła poszerzające wiedzę dla klas młodszych,

• koła przygotowujące do matury dla klas maturalnych,

• przygotowanie do olimpiad i konkursów,

• zajęcia z biologii i chemii na Uniwersytecie Wrocławskim,

• zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Wrocławskiej,

• zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka prowadzone przez wykładowcę Akademii Medycznej,

• obozy naukowe dla maturzystów,

• wycieczki przedmiotowe.

 

JESTEŚ PRACOWITY?
CIEKAWY OTACZAJĄCEGO  ŚWIATA? 
CHCESZ GO ZMIENIAĆ I KREOWAĆ?
CHCESZ POMAGAĆ INNYM?
NIE CZEKAJ ZARYZYKUJ I DOŁĄCZ DO NAS!

 

        

      

 

 

KIERUNEK HUMANISTYCZNO-PRAWNY
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE :

• język polski,

• historia,

• wiedza o społeczeństwie.

JĘZYK WIODĄCY:

• język angielski,

• do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (nauczanie międzyoddziałowe).

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka oraz dwa do wyboru wskazane przez kandydata spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, którego uczeń uczył się w szkole.

 

Kierunek humanistyczno-prawny – sprawdź, czy to kierunek dla ciebie?

 

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych młodych ludzi.

Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej. To ktoś, kto w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania jednostki i grup społecznych , ale również zna mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

Humaniści, wbrew krążącym opiniom, pracują w różnych zawodach i na rożnych stanowiskach. Doskonale odnajdują się w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi do świata. Gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne właściwie w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych.

Kończąc ten kierunek możesz w przyszłości podjąć studia prawnicze, psychologiczne, socjologiczne, administracyjne, filologiczne i wile innych proponowanych na uniwersytetach.

 

Ta szkoła, ten kierunek - to najlepszy wybór!

Zapraszamy!

 

            

 

 

KIERUNEK MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• matematyka,

• fizyka.

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

• język angielski lub informatyka.

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

 

Jeżeli wybierzesz ten kierunek przygotujemy Cię do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości na kierunkach:

• matematyka, informatyka, fizyka, kierunki politechniczne np. budownictwo, transport, architektura, elektronika itp.,

• absolwenci tego profilu bardzo dobrze radzą sobie na studiach w kraju i za granicą,

• kontynuują naukę na studiach doktoranckich, w życiu zawodowym osiągają liczne sukcesy.

 

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w wielu zajęciach dodatkowych:

• możesz liczyć na pomoc nauczycieli na cotygodniowych konsultacjach,

• będziesz mógł rozwijać własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych, tzw. kołach przedmiotowych oraz brać udział w obozach naukowych,

• będziesz miał możliwość wyjazdów na Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki i tam poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w ciekawych wykładach i pokazach,

• już w liceum będziesz mógł poznać klimat wyższych uczelni; współpracujemy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej,

• zapraszamy Cię do udziału w konkursach i olimpiadach, które są już tradycją naszej szkoły takich, jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Dolnośląskie Matematyczne Marsze na Orientację, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, Konkurs Matematyczny KOMA, Szkolne Mecze Matematyczne Klas Pierwszych, Konkurs Fizyczny Elektron, Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko, Konkurs Fizyczny Eureka.

 

Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi i ich zastosowaniami,

to ten kierunek jest dla Ciebie.

 

                

 

 

KIERUNEK LINGWISTYCZNY
  
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• 2 języki nowożytne (język angielski, język niemiecki)

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, języki obce (języka angielski lub język niemiecki), matematyka, geografia.

 

Wybierając ten kierunek, rozwiniesz swoje umiejętności językowe, poszerzysz wiedzę na temat kultury, historii i geografii państw anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Bardzo dobra znajomość języków obcych oraz wysoka kompetencja w posługiwaniu się nimi zapewnią Ci ciekawą przyszłość. Kierunek lingwistyczny gwarantuje znakomite przygotowanie do studiów na licznych polskich i zagranicznych uczelniach.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• rzetelne i efektywne przygotowanie do olimpiad językowych oraz licznych konkursów językowych,

• udział w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim, 

• koła językowe przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

• koła przygotowujące do egzaminów państwowych z języków obcych,

• obozy naukowe dla maturzystów, które przygotują Cię lepiej do egzaminu maturalnego z wiodących przedmiotów,

• udział w wycieczkach zagranicznych z cyklu „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne/anglojęzyczne/rosyjskojęzyczne”.

 

Jeżeli interesujesz się językoznawstwem, a nauka języków obcych jest dla Ciebie przyjemnością, chciałbyś swobodnie posługiwać się językiem obcym w czasie wyjazdów zagranicznych i studiować za granicą, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie.

Nie zwlekaj i dołącz już dziś do grona poliglotów z I LO!

 

        

 

 

KIERUNEK OGÓLNY Z ELEMENTAMI GEOGRAFII
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• geografia,

• wiedza o społeczeństwie.

JĘZYK WIODĄCY:

• język angielski.

JĘZYK DODATKOWY:

• do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• wycieczki przedmiotowe,

• zajęcia terenowe,

• wyjazdy na zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim,

• przygotowanie do olimpiad i konkursów,

• zajęcia przygotowujące do matury dla klas maturalnych.

 

Geografia jest przedmiotem, który brany jest pod uwagę przy rekrutacji na wiele kierunków studiów. Są to: ekonomia, geologia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, etnologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i wiele innych.

Jeżeli zamierzasz studiować na jednym z nich to jest to klasa dla Ciebie.  

Dołącz do nas!

 

      

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch