"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

KOMA w Bolku

W naszej szkole 29 i 30 listopada odbył się konkurs matematyczny KOMA. Konkurs ma niespotykaną formę. Uczestnicy nie muszą opierać się na wiedzy wyniesionej ze szkoły, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi.

Pierwsza część – wykład konkursowy był przeprowadzony hybrydowo – uczniowie przebywający na kwarantannie uczestniczyli online, pozostali stacjonarnie. W wykładzie prowadzonym przez nauczyciela matematyki Lesława Lewszyka wzięło udział prawie 50. uczniów różnych klas.

We wtorek odbył się test konkursowy (również w formie hybrydowej), w którym uczniowie sprawdzali nabyte podczas wykładu umiejętności dotyczące dowodzenia nierówności oraz zastosowania różnych średnich. Najwyższe wyniki uzyskali: Jakub Borsukiewicz z 3ap, Paulina Grzelak z 3d, Marcin Wójtowicz z 3ap, Filip Bienias z 2a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu szkolnego. A teraz czekamy na informację od organizatora konkursu – Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, o tym, kto zakwalifikuje się do finału (w konkursie startowali uczniowie ze szkół z całej Polski).

   


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch