I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    03-03-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3168   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
To już 65 lat

W styczniu 2011 roku minie 65 lat od chwili powstania I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze. Absolwenci oraz obecna społeczność Szkoły chcą godnie uczcić jubileusz tej zasłużonej dla Ziemi Jaworskiej placówki. Powołano do życia Społeczny Komitet Obchodów, na czele którego stanął absolwent z 1965 roku, p. Ryszard Bobowski.
Pierwszym ważnym zadaniem, jakie sobie postawiono, jest zorganizowanie, wspólnie z Muzeum Regionalnym w Jaworze, wystawy poświęconej historii szkoły. Organizatorzy mają nadzieję, że absolwenci Liceum oraz inne osoby, które posiadają pamiątki związane ze szkołą, wypożyczą je na wystawę. Być może ktoś zachował mundurek szkolny, być może czapkę uczniowską, a może inne eksponaty. Materiały, które zostaną wykorzystane na wystawie, będą zwrócone po jej zakończeniu, zaś niewykorzystane odpowiednio wcześniej.
Eksponaty na wystawę można składać w Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz w Bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze , ul. Kościuszki 8.W styczniu minęło 65 lat od chwili powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze.

Aby godnie uczcić jubileusz tej zasłużonej dla Ziemi Jaworskiej placówki Społeczny Komitet Obchodów na czele z panem Ryszardem Bobowskim (absolwent z 1965r.) postanowił rozpocząć obchody uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej. Mszę świętą celebrowali: ks. Proboszcz Waldemar Hawrylewicz wraz z ks. Dziekanem Dominikiem Drapiewskim, który wygłosił homilię oraz z ks. Piotrem Olszówką. Podniosłość tego wydarzenia podkreśliła obecność sztandarów; szkolnego i harcerskiego. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie i absolwenci Liceum pod opieką pani Renaty Aleksiuk i księdza Piotra. We Mszy Świętej uczestniczyli m.in. p.p Starosta Stanisław Laskowski i Wicestarosta Michał Lenkiewicz oraz p.p. Burmistrz Artur Urbański i Wiceburmistrz Maria Piwko- absolwenci szkoły. Licznie przybyli rodzice. Nie zabrakło nauczycieli i uczniów. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim za udział we Mszy Świętej i zaprosił na otwarcie wystawy poświęconej m.in. 65-leciu Liceum, które będzie miało miejsce 4 lutego o godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze.Galeria zdjęć z z uroczystości

65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze – szkolna wystawa

Z okazji 65- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze została przygotowana w szkole przez nauczycieli bibliotekarzy okolicznościowa wystawa . Zaprezentowano wycinki z historii i działalności liceum: „Początki szkoły”, „Grono pedagogiczne w karykaturze uczniów z 1947 roku”, „Nazwy szkoły”, „Dyrektorzy i wicedyrektorzy” oraz „Siedziba szkoły”. Upamiętniono najważniejsze sukcesy i tradycje szkolne. Wymieniono nazwiska wszystkich nauczycieli uczących od 1946 do 2011 roku. Podano zestawienie absolwentów z poszczególnych lat i przedstawiono sylwetki tych absolwentów, którzy wrócili do liceum po latach.

Szkolny dzwonek zapraszał

4 lutego około godziny 18 w okolicach jaworskiego muzeum wszczął się ruch. „Młodzież” w różnym wieku (tak o12 do ….. roku życia ) wzywał szkolny dzwonek. Tak uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze zapraszali na otwarcie wystawy „Historia szkolnictwa w Jaworze na przestrzeni dziejów.65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze”, która została przygotowana wspólnie przez Muzeum Regionalne w Jaworze , I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze oraz Społeczny Komitet Obchodów 65- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. W gmachu Muzeum na Szanownych Gości oczekiwali w strojach „z epoki” uczniowie I Liceum. Licznie przybyli emerytowani profesorowie, absolwenci ,uczniowie, nie zabrakło obecnych nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Przybyli też: Pan Stanisław Laskowski, Starosta Jaworski , Pan Michał Lenkiewicz, Wicestarosta ,Pan Artur Urbański, Burmistrz Miasta Jawora oraz p. Andrzej Madej, Przewodniczący Rady Miasta
Punktualnie o godzinie 18 głos szkolnego dzwonka wezwał do rozpoczęcia uroczystości .Przybyłych powitała p. Teresa Chołubek –Spyt, Dyrektor Muzeum, a głos zabrali także p. Artur Urbański oraz p. Ryszard Bobowski ,Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 65 lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. O wystawie opowiedzieli, p. Mieczysław Michalski, Dyrektor Liceum, p. Aldona Staroń oraz p. Miroslaw Szkiłądź.
Wystawa składa się z trzech części: w jednej z sal zrekonstruowano szkolną klasę oraz przedstawiono dzieje jaworskiej oświaty, druga w całości jest poświęcona historii Liceum. Trzecim elementem była wystawa prac artystów- absolwentów Liceum. Uzupełnieniem wystawy był poczęstunek ,na który organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych, czyli około 200 osób.
Wystawa jest kolejnym elementem obchodów 65- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze ,będzie czynna do 30 kwietnia. Organizatorzy wystawy zapraszają wszystkich chętnych do zapoznania się z bardzo ciekawymi dziejami jaworskiej oświaty od średniowiecza do dziś ,a także nieco krótszymi dziejami Jaworskiego Liceum.