I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    26-02-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3163   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
Bolko (Bolesław), pan na Jaworze, później również na Lwówku, Świdnicy i Książu, urodził się około 1253 r. jako syn księcia Bolesława Rogatki i Jadwigi, księżniczki Anhaltu oraz wnuk Henryka Pobożnego. Synowie Bolesława Rogatki - Henryk, Bolko I i Bernard przebywali przez całe swoje dzieciństwo i wczesną młodość na zaprzyjaźnionym zamku hradczańskim w Pradze, nabierając tam ogłady dworskiej i ucząc się sztuki rządzenia. Zostali oni pasowani na rycerzy przez Ottokara II. W wieczór sylwestrowy1278 r. zmarł na czerwonkę bakteryjną książę Bolesław Rogatka. Po jego śmierci Henryk, przeniósł się z Jawora do Legnicy, Bolko zaczął się tytułować od roku 1280 panem na Jaworze, A Bernard - na Lwówku. Wspólnie z Bernardem odziedziczył Bolko Księstwo Jaworskie, które w 1280 r. podzielili zgodnie między sobą. Bolko zajął południową część z Jaworem i Jelenią Górą, Bernard - północną z Lwówkiem i Bolesławcem. W kwietniu 1286 r. umiera Bernard. Bolko objął po nim zemie oraz obrał na swą siedzibę Lwówek. W latach 1288 - 1292 tytułował się księciem Śląska i panem na Lwówku. Za pomoc udzieloną bratu, otrzymał Bolko w 1292 r. południową część Księstwa Wrocławskiego ze Strzegomiem, Świdnicą, Dzierżoniowem, Ziębicami, Strzelinem, klasztorami w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim. W wyniku rozrostu terytorialnego zmienił Bolko swą siedzibę i przyjął tytuł pana na Książu i Świdnicy. Przykładem hojności Bolka I jest kościół Św. Marcina w Jaworze oraz klasztor cystersów w Krzeszowie. Bolko był również zatroskany o bezpieczeństwo kraju. Wzdłuż granicy rozciągającej się od Leśnej do Otmuchowa i liczącej około 150 km, wzniósł i rozbudował kilkanaście zamków, tworząc świetnie rozbudowany system obronny. Zamki w Leśnej, Gryfowie i Wleniu zabezpieczały doliny Kwisy i Bobru. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubawka i Chełmsko Śl. Ryglowały Przełęcz Lubawską i dolinę Bobru. Zamek w Bolkowie zbudowany około 1277 r. przez Henryka i rozbudowany przez Bolka, bronił szlaków w dolinie Nysy Szalonej. Mieroszów osłaniał dolinę górnej Ścinawki a Zagórze, Radosna i Rogowiec - dolinę Bystrzycy. Od strony Kotliny Kłodzkiej, którą władali Czesi, strzegły państwa Bolka ufortyfikowane miasta i zamki w Dzierżoniowie, Niemczy, Ząbkowicach i Ziębicach. Bolko zajął zamek w Paczkowie, rozbudował Otmuchów i wybudował od podstaw zamek w Białej koło Nysy. Stało się to przyczyną sporu księcia z biskupem wrocławskim. Bolko przegrał ten konflikt. Książ zbudowano z inicjatywy Bolka w latach 1288 - 1292. W miejsce dawnego grodu, wzniesiono warownię kamienną, która od 1292 r. stała się siedzibą dworu książęcego. Książ, razem z zamkiem Cisy, zabezpieczał szlaki wiodące przez przełęcze Gór Kamiennych i Wałbrzyskich. Granica zachodnia Księstwa Jaworskiego biegła wzdłuż Kwisy, nad którą Bolko wraz z bratem Bernardem wznieśli zamki w Kliczkowie, Gościszowie i Leśnej. System warowni na rubieżach zachodnich uzupełniały zamki nad Bobrem, m.in. we Wleniu i w Bolesławcu. Księcia Bolka I Walecznego uważa się za prekursora zawodów strzeleckich w Polsce, które odbyły się w 1288 r. prawdopodobnie w Jaworze lub Lwówku albo obu tych miastach jednocześnie. Dzieci księcia Bolka I i margrabianki Beatrycze: 1. Judyta, ur. około1286 wyszła za mąż w 1299 za księcia dolnobawarskiego Stefana I, zmarła 15 XI 1320; 2. Bolko, w historii zwany Starszym, ur około 1285 - 1290 zmarł jako dziecko 30 I 1300. 3; Bernard ur. około 1289. W grudniu 1307 objął władzę w Księstwie Świdnickim. Żoną Bernarda była Kunegunda, najstarsza córka Władysława Łokietka, z którą ożenił się w 1310. Zmarł w 1326; 4. Beatrycze, ur. około1290, w 1310 wyszła za mąż za Ludwika IV bawarskiego i wraz z nim została koronowana w Akwizgranie na królową niemiecką, zmarła 25 VIII 1322 i została pochowana w monachijskim kościele NMP; 5. Henryk, ur około 1294, w 1312 rozpoczął samodzielne rządy w Księstwie Jaworskim, które przypadło mu w wyniku podziału ojcowizny. Zmarł15 V 1346; 6. Bolko, ur. około 1300. W 1322 ożenił się z Gutą i rozpoczął samodzielne rządy w wydzielonym z dzielnicy świdnickiej - księstwie ziębickim. W historii występuje jako Bolko II ziębicki. Zmarł 2V 1342; 7. Anna, ur. 1301, oddana przez braci w 1311 do klasztoru klarysek w Strzelinie. Zmarła około 1333. Po śmierci swojego starszego brata, Bolko przyjął na siebie funkcję opiekuna jego małoletnich synów oraz obowiązki regenta Księstwa Wrocławskiego. Dzielnica Bolka obejmowała w latach 1296 - 1301 niemal cały Dolny i Średni Śląsk (bez Księstwa Głogowskiego). Nic więc dziwnego, że wśród przydomków jakie otrzymał, z nalazły się również miana - Korona Śląska i Wielki. Książę Bolko I zmarł 9 listopada 1301 r. Pochowano go, podobnie jak większość książąt linii jaworsko - świdnickiej, w kościele klasztornym w Krzeszowie. Pierwotnie sarkofag księcia Bolka I zajmował centralne miejsce w prezbiterium kościoła cysterskiego. Do naszych czasów zachowała się m.in. płyta sarkofagowa z wyrzeźbioną w piaskowcu przed 1317 r. postacią Bolka I. Bolko ubrany jest w płaszcz książęcy, pod którym widać szatę bez rękawów przykrywającą kolczugę. W rękach trzyma miecz i tarczę z orłem Piastów dolnośląskich. Nad tarczą widoczny jest hełm, a nad nim klejnot w postaci skrzyżowanych półkolistych grzebieni (czubów) z pawich piór. Jest to znak rozpoznawczy Piastów z linii jaworsko - świdnickiej. W połowie XVIII w. Doczesne szczątki książąt jaworsko - świdnickich pochowanych w Krzeszowie, wraz z zachowanymi fragmentami gotyckich sarkofagów, przeniesiono do specjalnie w tym celu zbudowanego Mauzoleum Piastów na zapleczu głównego ołtarza kościoła klasztornego pw. NMP Laskawej. Stoją tu obok siebie sarkofagi Bolka I i Bolka II, założyciela i ostatniego przedstawiciela linii Piastów jaworsko - świdnickich.