I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    26-02-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3163   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2011/2012

 

 

1.

 

Inauguracja roku szkolnego

 

 1 września 2011

 

2.

 

I semestr

 

 od 1 września 2010 do 13 stycznia 2012

 

3.

 

II semestr

 

 od 16 stycznia 2012 do 29 czerwca 2012  

 

4.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 23 – 31 grudnia 2011         

 

5.

 

Ferie zimowe

 

 od 16 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012       

 

6.

 

Wiosenna przerwa świąteczna        

 

 5 – 10 kwietnia  2012

 

7.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych    

 

 27 kwietnia 2012

 

8.

 

Egzamin maturalny - sesja wiosenna.

 

 4 – 25 maja 2012

 

9.

 

Pożegnanie klas maturalnych

 

 31 maja 2012

 

10.

 

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

 

ustny : 5 - 21 czerwca 2012

pisemny : 5 – 21 czerwca 2012

 

11.

 

Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

29 czerwca 2012

 

12.

 

Ferie letnie

 

 od 30 czerwca  do 31 sierpnia 2012

 

 

13.

 

Egzaminy poprawkowe     

 

 28 - 29 sierpnia 2012

 

14.

 

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa.

 

 

ustny : 20 - 24 sierpnia 2012

pisemny : 21 sierpnia 2012

 

15.

 

Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

 

 wg odrębnego harmonogramu

 

16.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

31 października 2011

30 kwietnia 2012

2, 4, 8, 10 maja 2012

8, 26, 27, 28 czerwca 2012

 

17.

 

Uzupełnianie dzienników lekcyjnych.

 

27 czerwca 2012 od godz. 8.30 do 13.30

 

18.

 

Uzupełnianie arkuszy ocen.

 

28 czerwca 2012 od godz. 8.30 do 13.30