I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    03-03-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3168   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
Poezja w I Liceum

W piątek , 9 marca, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Celem eliminacji było wyłonienie reprezentantów szkoły do udziału w 57. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Anna Łukaszewska oraz pani Zyta Opalińska. Bacznie przysłuchiwały się występom dwie klasy zgromadzone na widowni. Prezentacje zostały ocenione według następujących kryteriów: ogólny wyraz artystyczny, dobór treści, interpretacja utworu oraz kultura słowa. Uczniowie prezentowali się w trzech kategoriach: Turniej Recytatorski, Turniej „Wywiedzione ze słowa” i Turniej Poezji Śpiewanej. W konkursie udział wzięło 14 osób, z których jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach. W kategorii „Turnieju Recytatorskiego” wyniki są następujące:
I miejsce – Karolina Stanisławiec (klasa 1F)
II miejsce – Izabela Hawro (klasa
III miejsce – Jagoda Posiewała (klasa 1F).
W kategorii „Poezja Śpiewana” zwyciężyły:
I miejsce – Klaudia Makuch (klasa 2F)
II miejsce - Oliwia Kowalczuk (klasa 1F)
III miejsce - Michalina Dębska (klasa 1B)

Tegoroczny poziom prezentacji był wysoki, dlatego komisja uznała, że wszyscy uczestnicy wezmą udział w kolejnym, powiatowym etapie konkursu, który odbędzie się 21 marca o godz. 10:00 na deskach Jaworskiego TeatruZdał maturę, choć jest w klasie drugiej

      Dawid Detyna, uczeń klasy II f I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w dniach 16-17 kwietnia wziął udział w eliminacjach ogólnopolskich XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego, które odbyły się w Warszawie. Został finalistą, co wiąże się z wieloma przywilejami ,które mu przysługują. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie laureata lub finalisty Olimpiady z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego jest równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów na poziomie rozszerzonym zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Laureaci, a także finaliści Olimpiady mogą być zwolnieni (zgodnie z uchwałami senatów poszczególnych uczelni) z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do szkół wyższych, co jest równoznaczne z przyjęciem na wyższą uczelnię. Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich, powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Organizatorem merytorycznym Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obok MEN tradycyjnym współsponsorem i współorganizatorem tej imprezy jest Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód. Głównym celem Olimpiady jest propagowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, wiedzy objętej tematyką Olimpiady z zakresu tradycji i teraźniejszości szeroko rozumianej kultury materialnej i duchowej Rosji. Uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością samokształcenia w zakresie doskonalenia skutecznego i poprawnego komunikowania się w języku rosyjskim, zdobywania wiedzy z różnych, pozaszkolnych źródeł medialnych (zwłaszcza Internetu), z lektur, opracowań i publikacji prasowych ,wskazanych przez nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w Olimpiadzie. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z języka rosyjskiego celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Gratulujemy Dawidowi i przygotowującej go p. Dorocie Paluchowskiej. Czekamy na kolejne sukcesy w XLIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.Polska znowu usłyszała o Jaworze

      O sukcesach i osiągnięciach ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ,Krystiana Ulbina pisaliśmy już nie raz. Miesiąc kwiecień okazał się dla niego zwieńczeniem ciężkiej rocznej pracy. Zakwalifikował się do dwóch ogólnopolskich finałów. Finał ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej odbył się 15 kwietnia 2011r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim . Tegoroczna olimpiada odbywała się pod hasłem “Unia Europejska po reformach Traktatu z Lizbony”, a jej patronami byli: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Radosław Sikorski oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcy eliminacji szkolnych 28 lutego wzięli udział w zmaganiach na etapie wojewódzkim, na którym Krystian okazał się bezkonkurencyjny, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego. W finale zabrakło mu jednego punktu do etapu ustnego. Otrzymał nagrody książkowe, które z całą pewnością przydadzą mu się do dalszej nauki. Wręczył je dr hab. Artur Kuś – Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL. Do olimpiady uczeń przygotowywał się pod kierunkiem p. Dariusza Drzała, a opiekunem w czasie zawodów centralnych był wychowawca, p. Arkadiusz Nieradko. Drugi ogólnopolski finał, w który uczestniczył Krystian odbył się 20 kwietnia br.. Rywalizował on z młodzieżą z całej Polski w zawodach centralnych konkursu „ Europa w XXI wieku”. Napisał esej pod tytułem „Prezydencja polska w Unii Europejskiej w 2011 roku”, który został bardzo wysoko oceniony przez profesorów z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy najlepszych esejów, a wybrano ich tylko 30 z całej Polski, zmierzyli się w siedzibie Centrum Europejskiego w Warszawie, rozwiązując zadania merytoryczne z zakresu problematyki europejskiej. Krystian zajął 5 miejsce i uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego tego konkursu, otrzymując nagrody książkowe. Należy wspomnieć, że w tym konkursie Krystian po raz drugi znalazł się w gronie finalistów zawodów ogólnopolskich ( uczestniczył w zmaganiach w 2010r.). Opiekunem merytorycznym ucznia był pan Władysław Woźniakiewicz. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego zaangażowania w tematykę europejską. Jako obywatele Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do poszerzania wiedzy o instytucjach europejskich i procesach integracyjnych Europy. Możemy być dumni, że uczeń jaworskiego liceum z sukcesami uczestniczy w tych procesach .Jest to promocja naszego miasta i regionu na szczeblu ogólnopolskim . Życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów.

Kolejni olimpijczycy z I Liceum

      Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. 16 kwietnia 2011 roku troje licealistów wzięło udział w finale wojewódzkim XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej ,który odbył się we Wrocławiu. Byli to :Barbara Dziadkowiec z klasy II a, Adrianna Wyderkowska z III a oraz Marek Mokrzycki z III c. Finał składał się z części pisemnej i ustnej. Uczniowie rozwiązywali test liczący 50 pytań. Do etapu ustnego zakwalifikowano 12 najlepszych uczestników z 200 biorących udział . Część ustna oparta była na 12 losowanych zestawach pytań problemowych. Wyniki uzyskane przez każdego ucznia w części ustnej i pisemnej były sumowane przez jury i stanowiły podstawę do zakwalifikowania się do eliminacji III stopnia- etapu ogólnopolskiego. Adrianna Wyderkowska z I Liceum zajęła V miejsce kwalifikując się do zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 3 – 5 czerwca na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Posłanki z Jawora

      Corocznie, od 18 lat, w dniu 1 czerwca zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. By zostać posłem ,w bieżącym roku, trzeba było przystąpić do konkursu „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”. Uczennice klasy II z I Liceum Ogólnokształcącego im Ks. Bolka I w Jaworze - Barbara Dziadkowiec i Ewelina Adamus wzięły udział w konkursie i osiągnęły sukces. Organizatorem tej inicjatywy, skierowanej do młodzieży, jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Praca uczennic została bardzo wysoko ocieniona przez komisję kwalifikacyjną, dzięki czemu uzyskały one mandaty posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży. Praca została przygotowana w formie prezentacji multimedialnej. Basia i Ewelina odbyły kilkanaście wywiadów z mieszkańcami Jawora , a także przeprowadziły ankietę wśród uczniów liceum. Wszystko to zredagowały i rzetelnie opisały. Wynik kilkutygodniowej pracy dziewcząt można znaleźć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej . Wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego jedynie 4 drużyny uzyskały odpowiednią liczbę punktów umożliwiającą udział w posiedzeniu plenarnym Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie( I LO Legnica, I LO Jelenia Góra, III LO Świdnica ,I LO Jawor) . Warto dodać, że Jawor już po raz kolejny ma swoich przedstawicieli-uczniów I Liceum, w młodzieżowym Sejmie. Sesja odbędzie się 1 czerwca w budynku Sejmu RP w Warszawie.VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CHEMICZNY

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku szkolnym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego i powiatów ościennych, szczególnie zainteresowani chemią i ochroną środowiska, mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie chemicznym, zorganizowanym przez nauczycieli chemii I Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze – panie: Jadwigę Kuczwarę i Annę Dziędziołę. Tegoroczna VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego odbyła się 1 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze . Do zmagań konkursowych przystąpiły dwuosobowe reprezentacje wyłonione w eliminacjach szkolnych, które odbyły się w każdej z zaproszonych szkół w miesiącu marcu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze. Uczestnicy konkursu mieli możliwość zmierzenia się z zadaniami z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Dla uczniów klas trzecich, przystępują w tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego z chemii , zmagania konkursowe były kolejną próbą sił przed majowym egzaminem. Jury VII MKCH po sprawdzeniu prac, wyłoniło najlepszego chemika, którym została Adrianna Wyderkowska ,uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, II miejsce przypadło również uczniowi tej szkoły Markowi Mokrzyckiemu, na trzecim miejscu uplasowała się uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu , Agnieszka Astrał. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez Pana Wicestarostę Jaworskiego Michała Lenkiewicza, przedstawiciela Burmistrza Miasta Jawor - Panią Krystynę Pańczyk oraz Pana Mieczysława Michalskiego Dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Jaworskiego, Gminę Jawor oraz kiosk AGA. Nie zapomniano również o nauczycielach przygotowujących uczniów do konkursowych zmagań, którzy za swą pracę z rąk Pana Dyrektora otrzymali pamiątkowe podziękowania. Poczęstunek dla uczestników konkursowych zmagań został ufundowany przez sponsorów indywidualnych.Finał centralny olimpiady dla ucznia I Liceum

W bieżącym roku szkolnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze regularnie startują w olimpiadach i konkursach . Nie brakło ich też w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Integracji Europejskiej. Tegoroczna olimpiada odbywa się pod hasłem “Unia Europejska po reformach Traktatu z Lizbony”, a jej patronami są: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Radosław Sikorski oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska oraz Pan Profesor Mirosław Piotrowski. Zwycięzcy eliminacji szkolnych 28 lutego wzięli udział w zmaganiach na etapie wojewódzkim. Szczególny sukces odniósł uczeń klasy II a Krystian Ulbin, który zakwalifikował się do etapu centralnego. Finał ogólnopolski odbędzie się 15 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie jest to pierwszy sukces Krystiana w dziedzinie nauk społecznych. Przypomnieć też należy, że jest on aktywnym posłem do Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Opiekunem ucznia jest p. Dariusz Drzał , nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum w Jaworze.Stypendystka z Jawora

Dnia 31 stycznia we wnętrzach Sali Pompejańskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Listów Gratulacyjnych Stypendystom Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, realizowanego w roku szkolnym 2010/2011 przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu operacyjnego - Kapitał Ludzki. Wśród 23 stypendystów, wyróżnionych za wybitne osiągnięcia, znalazła się Natalia Kuras, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Listy Gratulacyjne wyróżnionym stypendystom i ich opiekunom zostały wręczone przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Radosława Mołonia i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Panią Beatę Pawłowicz. Natalia Kuras otrzymała również gratulacje od obecnego na uroczystości Wicestarosty Powiatu Jaworskiego Pana Michała Lenkiewicz.Język rosyjski na topie

26 lutego we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Uczestniczył w nich uczeń klasy IIF I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka w Jaworze, Dawid Detyna .Udział zakończył się sukcesem .Dawid zajął VI miejsce uzyskując 84 punkty i zakwalifikował się do grupy finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego olimpiady. Finaliści zawodów okręgowych musieli wykazać się bardzo dużą wiedzą z zakresu gramatyki, leksyki i wiedzy realioznawczej . Musieli bardzo dobrze napisać test pisemny oraz zaprezentować wypowiedź na wylosowany temat podczas eliminacji ustnych. Do eliminacji okręgowych, przygotowała Dawida p .Dorota Paluchowska. Przed nimi ciężka praca przed finałami ogólnopolskimi.I kolejne zawody strzeleckie za nami.

Powiatowy Zarząd LOK zorganizował zawody dla młodzieży z okazji Święta Niepodległości. Zawody odbyły się na strzelnicy przy ulicy Tarczowej. Nasze Liceum reprezentowali: Ewelina Charmuszko, Natalia Kuberna , Maja Wiśniewska, AdamBródka, Łukasz Stępień. Świetnie spisały się dziewczyny, które w swojej kategorii zajęły: II miejsce - Maja, IV - Natalia, V - Ewelina. Opiekunem naszych strzelców była pani profesor Dorota Paluchowska. Tradycyjnie do niej należała funkcja sędziego punktowego. Kolejne zawody odbędą się na strzelnicy w ECMEN z okazji Mikołajek.XXIII Olimpiada Filozoficzna
Kolejny licealista z „BOLKA” w finale ogólnopolskim.

W listopadzie 2010roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze odbyła się XXIII Olimpiada Filozoficzna zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy pisemnej na temat zaproponowany przez organizatorów. Praca z etapu szkolnego została wysłana do Komitetu Okręgowego. Na podstawie przesłanych prac wyłoniono uczniów, którzy otrzymali odpowiednią ilość punktów i zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. Jednym z uczestników olimpiady był Paweł Rębisz z klasy I a, który napisał pracę na temat: ,, Co wnosi tomizm do rozwiązania współczesnych problemów filozoficznych? Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach z określonej dziedziny filozofii, np. metafizyki, filozofii Boga i etyki”. 12 lutego 2011roku w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy olimpiady. Polegał on na tym, że uczestnicy mieli napisać esej na wybrany temat, na co było przeznaczone 90 minut. Następnie pisali test z wiadomości filozoficznych, który trwał 60 minut. Po sprawdzeniu przez komisję prac wyłoniono 5 osób, które otrzymały odpowiednią ilość punktów i zakwalifikowały się do etapu ustnego. Po tym etapie 4 osoby osiągnęły wynik, który pozwolił im zakwalifikować się do etapu ogólnopolskiego. Jedną z tych osób jest uczeń I Liceum, Paweł Rębisz. Etap ogólnopolski odbędzie się w Warszawie w miesiącu kwietniu .Paweł pokonał kolegów ze szkoły i konkurentów ze szkół Dolnego Śląska. Trzymamy kciuki za podobny wynik w Warszawie.Opiekunem ucznia jest p. Renata AleksiukOgólnopolski Konkurs Historyczny 2010 - uczeń I Liceum wśród najlepszych.

W bieżącym roku w całej Polsce obchodzona była 90 – ta rocznica” Cudu nad Wisłą” czyli zwycięstwa armii Odrodzonej Polski nad Rosją Sowiecką w bitwie warszawskiej. Z tej okazji zorganizowany zostały przez Związek Oficerów Rezerwy konkurs historyczny, a honorowy patronat nad nimi objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W konkursie wystartowali uczniowie I Liceum i jeden z nich - Michał Osowski uplasował się na VI miejscu na szczeblu centralnym. W konkursie wzięło udział 496 szkół z całej Polski. Po zawodach okręgowych do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikowano 55 uczestników. Jury przewodniczył płk dr Marek Moliński z Akademii Obrony Narodowej. Ponadto w skład komisji wchodzili: płk Wiesław Światkowski, prof. Janusz Karwat oraz prof. Artur Kijas. Nadzór merytoryczny sprawowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z gen. prof. Stanisławem Koziejem, reprezentowanym przez dyrektora departamentu BBN p. Pawła Pietrzaka; dyrektora departamentu kadr MON płk Andrzeja Zalewskiego oraz dyrektora departamentu wychowania MON mjr Antoniego Frączkiewicza. Oddziały liniowe Wojska Polskiego reprezentował dowódca II Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia – płk Adam Przygoda. Przewodniczący jury wskazał na „prawie że akademicki poziom…. Autorzy czynem i wiedzą umiejętnie ukazali wielkie czyny przodków.” I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze było jedyną szkołą z Dolnego Śląska, która znalazła się w gronie laureatów i została zaproszona do Warszawy na Wielki Finał. Oprócz Michała prace na konkurs przygotowali :Mateusz Łazarz i Edyta Woźniakiewicz .

WIEŚCI ZE STRASBURGA

W dniach 17 – 19 października 2010r. Krystian Ulbin, uczeń klasy II A I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, uczestniczył w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego. Możliwość zwiedzenia Strasburga i obserwowania obrad Europarlamentu zapewniło mu zwycięstwo w Konkursie o Unii Europejskiej, który jest organizowany z inicjatywy p. Poseł - Lidii Geringer de Oedenberg. Pierwszego dnia Krystian odwiedził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie wysłuchał bardzo ciekawego wykładu o zadaniach i formach działania tej instytucji. Następnie zwiedzał miasto, które – jak sam mówi - zachwyciło go. W programie wycieczki znalazł się też rejs statkiem po rzece Ill i podziwianie malowniczych widoków miasta, wspólny spacer po starym mieście oraz tzw, „Małej Francji”- zabytkowej i najpiękniejszej części Strasburga. Drugi dzień był równie emocjonujący – najpierw wizyta w Radzie Europy, potem spacer po ponad 200-letnim parku znajdującym się obok tej instytucji. Głównym punktem wycieczki była oczywiście wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy samodzielnie mogli zwiedzić siedzibę Europarlamentu oraz kupić pamiątki. Następnie przyglądali się obradom Parlamentu, które prowadził Jerzy Buzek oraz wysłuchali przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ. Mieli też okazję obserwować, jak przebiegały głosowania, ujęte w porządku dziennym. Wielkie wrażenie wywarło na zwiedzających bieżące tłumaczenie obrad na 23 języki. Z uczniami spotkała się także p. Poseł, Lidia Geringer de Oedenberg, która zajmuje się finansami parlamentu i pełni funkcję szefowej Kolegium Kwestorów. Przybliżyła zakres swojej działalności, wyjaśniła zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i opowiedziała wiele ciekawostek. Spotkanie zakończyło pamiątkowe grupowe zdjęcie oraz obiad w restauracji poselskiej na zaproszenie pani Poseł. Była to interesująca i przede wszystkim kształcąca podróż. Krystian nie tylko zwiedził piękny Strasburg , ale także poszerzył swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Jako aktywny Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży nawiązał współpracę z Biurem Poselskim pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg, która zaoferowała swoją pomoc w każdej sprawie.

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CHEMICZNY - Tradycyjnie w miesiącu kwietniu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych szczególnie zainteresowani chemią i ochroną środowiska mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie chemicznym, organizowanym przez nauczycieli chemii I Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze - panie Jadwigę Kuczwarę i Annę Dziędziołę. Tegoroczna VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego objęta Patronatem Starosty Jaworskiego, odbyła się 21 kwietnia w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze. Trójosobowe reprezentacje szkolne zostały wyłonione w eliminacjach szkolnych, które odbyły się w każdej ze szkół w miesiącu marcu. Uczniowie uczestniczący w konkursie mieli możliwość zmierzenia się z zadaniami z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Dla uczniów przystępujących w tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego z chemii , zmagania konkursowe były kolejną próbą sił przed majowym egzaminem. Jury VI MKCH po sprawdzeniu prac, wyłoniło najlepszego chemika, którym została Małgorzata Stasiak uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, II i III miejsce przypadło również uczniom tej szkoły Natalii Lenkiewicz i Adriannie Wyderkowskiej. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez Pana Mieczysława Michalskiego Dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Jaworskiego, Gminę Jawor, Radę Rodziców przy I ZSO oraz kiosk AGA. Nie zapomniano również o nauczycielach przygotowujących uczniów do konkursowych zmagań, którzy za swą pracę z rąk Pana Dyrektora otrzymali pamiątkowe podziękowania. Poczęstunek dla uczestników konkursowych zmagań został ufundowany przez sponsorów indywidualnych.

W dniach 19-20 kwietnia w siedzibie Instytutu Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się etap centralny XXXIV Olimpiady Języka Angielskiego .W finale wzięło udział 56 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski w tym 6 z Dolnego Śląska( 4 z Wrocławia i 2 z Jawora ). Wśród najlepszych z najlepszych, wyselekcjonowanych z kilku tysięcy uczniów biorących udział w olimpiadzie, było dwoje z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze: ubiegłoroczny finalista Michał Kroczak, uczeń klasy III a , którego do olimpiady przygotowywała p. Joanna Wojciechowska oraz startująca po raz pierwszy w finale ogólnopolskim tej olimpiady uczennica klasy II c, Małgorzata Kroczak, przygotowywana przez p. Małgorzatę Majewską. Finał ogólnopolski olimpiady składał się z dwóch części; pisemnej, która odbyła się 19 kwietnia i ustnej w dniu następnym. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością języka(gramatyka, składnia, słownictwo),lecz także literatury i kultury krajów anglojęzycznych oraz ich historii i geografii. Uczestnicy finału musieli biegle znać realia dnia dzisiejszego w krajach anglojęzycznych. Po przeprowadzeniu Finału komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Fisiaka II miejsce w Polsce przyznała Michałowi Kroczakowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, który uzyskał tytuł Laureata i wolny wstęp na anglistykę w polskich ,wyższych uczelniach oraz zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego ,co jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej ilości punktów. Był to jedyny laureat z Dolnego Śląska. Tytuł Finalisty i zwolnienie z egzaminu maturalnego na tych samych zasadach uzyskała Małgorzata Kroczak. II miejsce Michała jest drugim co do ważności sukcesem olimpijskim w historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ,po zwycięstwie Wojciecha Bojanowskiego w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej w 2006 r.

Życzymy sukcesów jaworskim licealistom i ich nauczycielom .I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZNOWU NAJLEPSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 19 marca 2010 we Wrocławiu odbyła się X edycja konkursu lingwistycznego „Pokaż nam język” ,organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Zwyciężczynią w kategorii języka angielskiego została Małgorzata Kroczak- uczennica pani Małgorzaty Majewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Po eliminacjach szkolnych, do Wrocławia przyjechało 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Po części pisemnej, składającej się ze 100 pytań obejmujących wiedzę leksykalno-gramatyczną, jak również wiedzę z historiii kultury Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, do części ustnej zakwalifikowało się 5 osób. W części ustnej, uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne w języku angielskim związane z hasłem tegorocznego konkursu „Młodzi przedsiębiorczy”. Jury jednogłośnie przyznało I miejsce uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze- Małgorzacie Kroczak. 14 kwietnia 2010 w Poznaniu odbędzie się finał ogólnopolski. Warto przypomnieć, że Małgorzata Kroczak jest również finalistką Olimpiady Języka Angielskiego, której finał odbędzie się w dniach 19-21 kwiecień 2010 również w Poznaniu. Trzymamy mocno kciuki i mamy nadzieję, że Małgorzata Kroczak okaże się najlepszą w Polsce.
Powodzenia!


Sukces uczniów i liceum ogólnokształcącego w olimpiadzie języka angielskiego. W dniach 25-26 stycznia 2010 we Wrocławiu odbył się II etap Olimpiady Języka Angielskiego, do którego zakwalifikowało się dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze: Małgorzata Kroczak z klasy II C- uczennica mgr Małgorzaty Majewskiej, i Michał Kroczak z klasy III A, uczeń mgr Joanny Wojciechowskiej. Przypomnijmy, że Michał w ubiegłym roku szkolnym był laureatem olimpiady, zajmując 15 miejsce w Polsce oraz zdobywając tytuł Najlepszego Literaturoznawcy. 25 stycznia 2010 uczniowie z województwa dolnośląskiego pisali test, sprawdzający wiedzę leksykalno-gramatyczną, jak również znajomość literatury i historii Anglii oraz Stanów Zjednoczonych. Do części ustnej, która odbyła się 26 stycznia 2010, zakwalifikowało się 20 osób. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego znaleźli się w wąskim gronie 5 uczniów, którzy w dniach 19-20 kwietnia 2010, wezmą udział w ogólnopolskim etapie Olimpiady Języka Angielskiego. Warto podkreślić, że do finału olimpiady zakwalifikowało się tylko trzech uczniów ze szkół wrocławskich i dwóch z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. W kwietniu olimpijczycy wraz z nauczycielami wyjadą do Poznania, gdzie staną w szranki z najlepszymi z całej Polski. Trzymamy za nich kciuki i mamy nadzieję, że - tak jak w zeszłym roku - odniosą sukcesy. Życzymy powodzenia!


III Regionalny Konkurs Historyczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.28 stycznia 2010 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze odbył się III Regionalny Konkurs Historyczny organizowany pod hasłem „Kampania wrześniowa 1939 roku”. Regulamin konkursu został ogłoszony we wrześniu 2009 roku i w zamierzeniu organizatorów miał być formą uczczenia bohaterskiej postawy obrońców naszej ojczyzny sprzed siedemdziesięciu lat. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w projekt realizowany przez I Liceum od 2007 roku, mający na celu popularyzację historii wśród uczniów szkół powiatu jaworskiego. W każdej kolejnej edycji konkursu brały udział nie tylko gimnazja z Jawora lecz także gościliśmy młodzież gimnazjalną z Legnickiego Pola, Legnicy i Wiadrowa,a także uczniów z Zespołu Szkól Agrobiznesu z Bolkowa oraz Liceum Katolickiego z Legnicy. Konkurs składał się z dwóch części: testu wiadomości z zakresu II wojny światowej i quizu historycznego obejmującego zagadnienia kampanii wrześniowej. Do quizu zakwalifikowali się uczniowie: I i II Gimnazjum w Jaworze, Gimnazjum im. Św. Franciszka z Legnicy, Zespołu Szkół Agrobiznesu z Bolkowa, Liceum Katolickiego z Legnicy i I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Konrad Lewszyk z II Gimnazjum w Jaworze, a wśród licealistów Michał Osowski z I Liceum w Jaworze. Konkurs został uświetniony montażem słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem p.Agnieszki Węgiel, historyka z I Liceum, przez klasę II F wraz z przyjaciółmi . Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę. Fundatorami nagród byli: Starosta Jaworski p. Stanisław Laskowski ,Burmistrz Miasta Jawora p. Artur Urbański oraz Rada Rodziców I LO, a wręczał je p. Michał Lenkiewicz ,wicestarosta Jaworski w obecności p. Mieczysława Michalskiego-dyrektora I LO. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: p. Dariusz Drzał- pomysłodawca konkursu , p. Agnieszka Węgiel i p. Władysław Woźniakiewicz.
Mateusz Kwieciński-elektronik na piątkę.Elektronika, to być może dla niektórych „czarna magia”, ale na pewno nie dla Mateusza Kwiecińskiego, ucznia klasy III A I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. 27 stycznia br. udowodnił, że świetnie czuje się w tej dziedzinie wiedzy zajmując 5 miejsce w dolnośląskim finale II edycji konkursu „Elektron”, przeprowadzonym przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (30 finalistów wyłoniono spośród 143 uczestników konkursu). Za uzyskanie bardzo dobrego wyniku („piątki”) Mateusz odebrał dyplom uznania i gratulacje od samego Dziekana w/w wydziału. Miał też okazję zwiedzić między innymi laboratorium, w którym pod lupę brano światłowody, jakże pomocne w naszym codziennym życiu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z dobrze poinformowanych źródeł wiadomo nam, że Mateusz wiąże swoją najbliższą przyszłość właśnie z Politechniką. Opiekunem Mateusza była p. Wanda Łaz, nauczyciel fizyki i wicedyrektor I Liceum.


Czas olimpiad przedmiotowych Styczeń, to czas, kiedy odbywają się finały wojewódzkie olimpiad przedmiotowych. W sobotę, 23 stycznia, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbył się finał wojewódzki 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym . Hasłem wiodącym tegorocznej olimpiady była” Gospodarka i Polityka” . I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze od wielu lat startuje w tej olimpiadzie. Pierwsze sukcesy na forum ogólnopolskim uczniowie liceum odnieśli już w 1980 roku. W eliminacjach do szczebla okręgowego, w roku szkolnym 2009/2010,wzięło udział około 1400 uczniów z ponad 90 dolnośląskich szkół. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano tylko 89 uczniów z około 40 szkół, czyli około 6%, wsród nich dwoje uczniów z I Liceum w Jaworze .Byli to: Paweł Drzał z klasy Id i Inez Koncur z klasy IIIb . Z terenu dawnego województwa legnickiego był tylko kilka szkół(I LO w Legnicy, Zespól Szkól Samochodowych w Legnicy, I LO w Głogowie). Uczniowie I LO nie zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego, ich wynik należy uznać za sukces, byli przecież wśród najlepszych na Dolnym Ślasku.


Wojenne losy mojej rodziny. W bieżącym roku Muzeum Gross Rosen ogłosiło konkurs „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945”.Należało w dowolny sposób przygotować pracę na ten temat konkursowy. W konkursie wzięła udział uczennica klasy IIIa, I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze Aleksandra Pięta .Opisała losy rodziny Piętów, która została zesłana na Syberię oraz losy rodziny Bobowskich;jej dziadek Władysław Bobowski był żołnierzem Armii Polskiej idącej ze wschodu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem; wpłynęło ponad 30 prac z całego Dolnego Śląska. Jury oceniło poziom konkursu jako bardzo wysoki. W tej stawce Aleksandra Pięta zajęła II miejsce. Uroczyste wręczeni nagród miało miejsce 8 grudnia w Muzeum w Gross Rosen. Poprzedziło je otwarcie wystawy i prelekcja na temat ”Bóg się rodzi moc truchleje – święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”. Wystawa została wypożyczona z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowice-Opole. Nagrodą za II miejsce oprócz dyplomu i zestawu książek był aparat fotograficzny. Opiekunem merytorycznym uczennicy był p. Mieczysław Michalski.
NATO w zasięgu Jakuba 28 listopada 2009 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbył się finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych „Polska w NATO – Bezpieczny Świat, Bezpieczna Europa, Bezpieczna Polska”. W tym roku patronat nad konkursem objął Minister Spraw Zagranicznych RP, Pan Radosław Sikorski. . Tegoroczna edycja, odbywała się w 60 rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz w 10 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Konkurs promował wśród młodzieży edukację dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie, wiedzę o NATO i miejscu Polski w światowych strukturach bezpieczeństwa oraz kształtował postawę patriotyczną młodego pokolenia. Przebiegał w 3 etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W etapie szkolnym oraz 16 finałach wojewódzkich wzięło udział ponad dwa tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Finale ogólnopolskim Konkursu walczyło 32 uczniów z całej Polski, po dwóch finalistów z każdego województwa .Województwo Dolnośląskie reprezentował Jakub Ciołko, uczeń klasy II f , I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ,który wygrał etap wojewódzki Konkursu Finał ogólnopolski składał się z dwóch części. Pierwsza ,to część (pisemna), do której przystąpili wszyscy uczestnicy eliminacji ogólnopolskich, polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Druga część konkursu, to część ustna, do której zakwalifikowalo się 16 uczestników z największą liczbą punktów po teście pisemnym. Po etapie ustnym Centralna Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli MON, MEN, MSZ wyłoniła 8 laureatów. Jakub Ciołko zajął 17 miejsce i niestety był pierwszym, który nie został zakwalifikowany do finału ustnego. Osiągnął bardzo duży sukces, lecz pozostał niedosyt, który nie zraził ucznia .W przyszłym roku po raz kolejny chce walczyć o finał.Do konkursu Jakuba przygotowywał p. Władysław Woźniakiewicz wspomagany przez p. Dorotę Paluchowską.


Raz, dwa ,trzy-literatem jesteś ty.O laurach za twórcze ujarzmianie myśli i procesie połamania piór. 02.12.2009 r. uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze Joanna Jakóbowska wraz z dyrektorem Mieczysławem Michalskim (zastępującym p. Annę Łukaszewską, którą serdecznie pozdrawiamy) wzięli udział w uroczystej gali w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie V Dolnośląskiego Konkursu o Laur Złotego Pióra „My Polacy-My Dolnoślązacy” organizowanego przez Prywatne Liceum Salezjańskie we Wrocławiu. Spośród ponad 250 prac jury wyłoniło 34,w tym pracę Joanny, które wyróżniono za dojrzałośc realizacji podjętych tematów oraz bardzo wysoki poziom językowy . Uroczystość rozpoczęła się od wystąpień organizatorów oraz gości . Patronami honorowymi oraz sponsorami nagród głównych byli min.: Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski, ks. Marian Gołębiewski - Arcybiskup Metropolita Wrocławski , ks. Bolesław Kaźmierczak - Inspektor Inspektorii św. J. Bosko oraz biura podróży’przedsiębiorstwa i instytucje ,wśród których, szczególnie należy wspomnieć Urząd Miasta Wrocławia. Nagrodami za trzy pierwsze miejsca były min.: pielgrzymkami zagraniczne, kursem prawa jazdy , odtwarzacz mp4, aparat cyfrowy , laptop, a za pierwsze miejsce oczywiscie „Złote pióro” Literacka reprezentantka miasta Jawora uplasowała się poza pierwsza trójką i „ zaprzysięgła sobie przyszłoroczną zemstę”.Organizatorzy przygotowali skromne upominki dla pozostałych wyróżnionych, młodych literatów, które skrywała czerwona reklamówka „Gościa Niedzielnego”- patrona medialnego konkursu. Uwieńczeniem gali był występ chrześcijańskiego zespołu rockowego La Pallotina (dla zainteresowanych www.lapallotina.com) założonego przez księdza pallotyna ks. Andrzeja Daniewicza . Było to jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne przeżycie. Odczuwalny niedosyt pewnie zmobilizuje Joannę do działania i osiągnięcia jeszcze większego sukces w przyszłym roku.
NATO bez tajemnic dla uczniów I LICEUMOd 7 lat corocznie organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO” pod hasłem:” Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat”. Jego celem jest stopniowe poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, upowszechnianie wiedzy o organizacjach międzynarodowych przy budzeniu zainteresowań młodzieży problematyką międzynarodową i świadomością zagrożeń cywilizacji we współczesnym świecie. Ponadto tematyka obejmuje Historię NATO i udział w niej Polski, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, dzieje ONZ i Rady Europy, KBWE, istotę współczesnych konfliktów wojennych, terroryzmu, wiedzę o broni współczesnej. Struktura zawodów jest następująca: zawody szkolne, zawody okręgowe i zawody ogólnopolskie. W bieżącym roku ,w zawodach szkolnych udział wzięło 21 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 3 uczniów, z klasy II f, Jakuba Ciołko, z II d Wojciecha Puzio i z klasy Ib Michała Osowskiego. W zmaganiach wojewódzkich (24 października 2009 r.) rywalizowali oni z uczniami dolnośląskich szkół, zajmując odpowiednio: I miejsce Jakub Ciołko z wynikiem 26 pkt. , III miejsce Michał Osowski (uzyskał 24 pkt.) i IV miejsce Wojciech Puzio ( uzyskał 22 pkt.). II miejsce zajął uczeń XIV LO z Wrocławia z wynikiem 25 pkt. Tylko dwóch reprezentantów Województwa Dolnośląskiego, w tym Jakub Ciołko z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, będzie uczestniczyć w zawodach ogólnopolskich. Wynik ,jaki osiągnęli uczniowie I Liceum, jedyni reprezentanci szkół z powiatu jaworskiego, pokazuje, że mogą walczyć z najlepszymi na Dolnym Śląsku i z nimi wygrywać. Nauczycielami uczącymi przedmiotów kierunkowych zwycięzców są pp. Dariusz Drzał i Władysław Woźniakiewicz . Przygotowaniami kierował p. Władysław Woźniakiewicz. Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.


Krystyna Koszałko - uczennica klasy IIIe w roku szkolnym 2008/2009 została po raz kolejny wyróżniona w XL Okręgowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego we Wrocławiu, uczennicy zabrakło jednego punktu, aby reprezentować nasze liceum w Eliminacjach Centralnych w Warszawie. W 2007 roku jako uczennica klasy pierwszej Krystyna również otrzymała wynik wyróżniający,co zachęciło ją do dalszej pracy.Swoje zdolności recytatorskie Krystyna Koszałko zaprezentowała w Finale Eliminacji Centralnych XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy " Na Wschód od Bugu" w 2008r. Otrzymała wyróżnienie w konkursie za recytację w języku rosyjskim fragmentu „ Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina, wiersza A. Achmatowej oraz fragmentu „ Mewy” A. Czechowa. Uczennica zajęła również I miejsce w szkolnym Konkursie Języka Rosyjskiego „ Najlepszy w przedmiocie” 2009 wśród uczniów klas III I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Opiekunem uczennicy w olimpiadach i konkursach była nauczycielka języka rosyjskiego p. Anna Patrzek.Krystyna Koszałko - uczennica klasa IIIe


W sobotę 4 kwietnia w Centrum Kultury „Muza” w Lubinieodbył się finał XI Przeglądy Piosenki Anglojęzycznej. Do eliminacji, które odbyły się tydzień wcześniej zgłosiło się 35 solistów i zespołów z całego regionu Zagłębia Miedziowego. W konkursie wzięła udział uczennica klasy pierwszej Katarzyna Walczewska z zespołem, w składzie którego zagrał także uczeń klasy drugiej naszego LO – Paweł Słuja. Dzięki mocnym brzmieniom i interpretacji wokalnej zagranego utworu AC/DC, Kasia znalazła się w gronie 17 finalistów, którzy wzięli udział w konkursie finałowym walcząc o nagrody ufundowane przez sponsorów. Jury konkursu przyznało także Kasi i zespołowi wyróżnienie.Katarzyna Walczewska wraz z zespołem


Michał Kroczak z I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka I w Jaworze wśród najlepszych w Polsce

W dniach 30, 31 marca w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Neofilologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza odbył się etap centralny Olimpiady Języka Angielskiego. We współzawodnictwie uczestniczyło 57 najlepszych uczniów –anglistów z całej Polski w tym tylko 4 z Dolnego Śląska(po jednej osobie z Wrocławia, Wałbrzycha ,Legnicy i Jawora ). Uczestnicy finału ogólnopolskiego olimpiady musieli się wykazać dużą biegłością w znajomości literackiego języka angielskiego, gramatyki ,literatury angielskiej oraz kultury krajów anglojęzycznych. Uczeń klasy II A I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, Michał Kroczak zajął 15 miejsce, wyprzedzając 42 finalistów. Uzyskał tytuł LAUREATA Olimpiady Języka Angielskiego. Mimo ,że Michał jest dopiero uczniem klasy II, już uzyskał wolny wstęp na ANGLISTYKĘ oraz 100% punktów z egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Uczniem opiekowała się i służyła pomocą w przygotowaniach do olimpiady p. Joanna Wojciechowska ucząca w I LO języka angielskiego.Gratulujemy sukcesu!Michał Kroczak - klasa IIa


Uczniowie I Liceum „Pokazali Język"

27.03.2009 r. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbył się etap regionalny ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam Język” . Poprzedziły go eliminacje w szkołach ponadgimnazjalnych , które wcześniej zgłosiły chęć przystąpienia do rywalizacji. Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Małgorzata Kroczak, Bartosz Zaręba, Ewa Lipiec i Klaudia Norko. Mimo dużej konkurencji ze szkół ponadgimnazjalnych z całego Dolnego Śląska uczennica Małgorzata Kroczak, reprezentująca barwy I Liceum zakwalifikowała się do ścisłego finału .Ten awans należy docenić szczególnie wysoko, ponieważ jest ona dopiero uczennicą pierwszej klasy I. W finale ustnym nie przestraszyła się starszej konkurencji i zajęła III miejsce. Gratulując Małgorzacie życzmy by było to preludium do dalszych sukcesów. Opiekunem konkursu z ramienia szkoły była p. Bogusława Węglewska.


27 lutego w Zespole Szkół Agrobiznesu odbył się Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.
Wystartowały trzy szkoły z powiatu jaworskiego:Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,I Liceum Ogólnokształcące im.Księcia Bolka I oraz gospodarze.Idywidualnie I miejsce zajęła Inez Koncur reprezentująca I Liceum,a drugie Agnieszka Śliwka także reprezentująca naszą szkołę.W rywalizacji drużynowej Nasza szkoła również zajęła I miejsce wraz z reprezentacją gospodarzy.Drużynę uzupełniła Aneta Pawlik.Zwycięska drużyna przygotowywała się pod kierunkiem p.Dariusza Drzała.


Wiedzą o NATO
Co roku w listopadzie organizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO” pod hasłem: Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat. Jego celem jest stopniowe poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, upowszechnianie wiedzy o organizacjach międzynarodowych przy budzeniu zainteresowań zainteresowań młodzieży problematyką międzynarodową i świadomością zagrożeń cywilizacji we współczesnym świecie. Ponadto tematyka obejmuje Historię NATO i udział w niej Polski, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, dzieje ONZ i Rady Europy, KBWE, istotę współczesnych konfliktów wojennych, terroryzmu, wiedzę o broni współczesnej. Struktura zawodów jest następująca: zawody szkolne, zawody okręgowe i zawody ogólnopolskie. Jak każdy konkurs szkolny cieszy się on zainteresowaniem młodzieży liceum. W zawodach szkolnych udział wzięło 21 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 2 uczniów klasy III b: Mateusza Haśkiewicza i Przemysława Siewierskiego. W zmaganiach dolnośląskich (26 listopada 2008 r.) rywalizowali oni z 32 uczniami szkół dolnośląskich (z listy najlepszych szkół w Polsce, m. in. z Bolesławca, Jeleniej Góry, Świdnicy), zajmując odpowiednio II i IV miejsce. Każdy z uczestników mógł otrzymać maksymalnie 40 pkt. Najlepsi otrzymali odpowiednio 28 i 24 punkty i byli to uczniowie XIV LO we Wrocławiu. Jury przewodniczył Zdzisław Brzyk - wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wynik, jaki osiągnęli uczniowie I Liceum, nota bene jedyni reprezentanci szkół z powiatu jaworskiego, pokazuje, że niewiele trzeba, by nasi uczniowie walczyli jak równi z równymi z najlepszymi; może gdyby można im było stworzyć lepsze warunki, byliby najlepsi.

Mateusz Haśkiewicz i Przemysław Siewierski