I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    26-02-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3163   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM 2011/2012

 

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM  2011/2012

 

1.

 

Przypomnienie zasad  egzaminu maturalnego ( Rozdział 5 Rozporządzenia ...), zapoznanie ze zmianami.

do 30 września 2011

2.

 

Przypomnienie listy tematów z języka polskiego na ustną część egzaminu  maturalnego.

do 8 września 2011

3.

 

Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych  ( przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, poziom egzaminu, temat z języka polskiego, środowisko komputerowe).                                                                                

do 30 września 2011

4.

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach.

 

do 7 lutego 2012

5.

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu

egzaminacyjnego oraz pozostałych członków zespołu.

do 4 marca 2012

6.

 

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

do 4 marca 2012

7.

 

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

do 4 marca 2012

8.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego.

do 4 kwietnia 2012

9.

 

Oddanie przez zdających bibliografii z języka polskiego.

 

do 4 kwietnia 2012

10.

Oddanie przez zdających ramowego planu prezentacji z języka polskiego.

do 27 kwietnia 2012

11.

 

Wystawienie ocen końcowych.

23 kwietnia 2012

 

12.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

 

27 kwietnia 2012

13.

 

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

27 kwietnia 2012

14.

 

Wpis do arkuszy ocen.

30 kwietnia 2012

15.

 

Oddanie protokołów indywidualnych na ustny egzaminu maturalny.

do 27 kwietnia 2012

16.

 

Egzamin maturalny -  sesja wiosenna.

4 – 25  maja 2012

17.

 

Egzamin maturalny - termin dodatkowy.

 

5 – 21 czerwca 2012

 

18.

 

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa.

ustny : 20 - 24 sierpnia 2012

pisemny : 21 sierpnia 2012

19.

Rozdanie świadectw dojrzałości.

29 czerwca 2012

20.

Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

 

13 września 2012