I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    03-03-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3168   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
Nasza szkoła uczstniczy w projekcie
" Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


DOLNY ŚLĄSK - BEZ TAJEMNIC

W październiku bieżącego roku staraniem nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i wychowania fizycznego I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze przystąpił do wdrażania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. W ramach realizowanego projektu uczniowie szkoły uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z biologii, chemii, matematyki i wychowania fizycznego oraz w wycieczkach promujących Dolny Śląsk. W dniach 15-16 listopada, grupa 20 uczniów pod opieką nauczycieli biologii i chemii uczestniczyła, wspólnie z uczniami ZSO w Świebodzicach, w dwudniowej wycieczce do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Dolnego Śląska, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązanie kontaktów z rówieśnikami. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili wiele pięknych miejsc na Dolnym Śląsku, wśród nich Twierdzę w Kłodzku, Muzeum Górnictwa Złota w Złotym Stoku, gdzie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych związanych z płukaniem złota, Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Park Zdrojowy i uzdrowiska w Lądku Zdrój, gdzie mogli skosztować tamtejszych uzdrawiających wód. Zwiedzając Jaskinie Niedźwiedzią zapoznali się z czynnikami i skutkami działania erozji i wietrzenia skał a wędrując po górskich ścieżkach dydaktycznych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego, jego strukturą i znaczeniem dla środowiska. Zmęczeni ale zadowoleni uczestnicy powrócili późnym wieczorem do jaworskiego grodu z przyobiecaniem powrotu w zwiedzane tereny.Nauka nie poszła w las

&nbps &nbps &nbps W ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji 11 kwietnia 2011 r. odbyła się dydaktyczna wycieczka krajoznawcza w rejon Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, w której uczestniczyło 20 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. Wyprawa rozpoczęła się od ok. 800-letniego pomnika przyrody- dębu Chrobry. Wędrówka rozpoczęła się na dobre po wkroczeniu na ścieżki parku. Uczniowie byli pod wrażeniem różnorodności gatunków zarówno fauny, jak i flory , mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę praktyczną z zakresu biologii , np. rozetrzeć w dłoniach igły jodły, które po chwili nabierały grejpfrutowego zapachu lub ściągnąć czapeczkę z zarodni mchu płonnika. Wędrówce po lesie towarzyszyły śpiewy rzadkich gatunków ptaków. Niezwykłym miejscem bogatym w roślinność typową dla ekosystemu lasu łęgowego był park połączony z rezerwatem umiejscowiony w centrum Przemkowa. Kolejną ciekawostką były Stawy Przemkowskie, pomiędzy którymi uczniowie odbyli długi spacer. Liczne zbiorniki wodne wykorzystywane są do hodowli karpi, a ich taflę upodobało sobie ptactwo, np. niemalże niespotykany łabędź krzykliwy. Wszystkie te czynniki tworzą teren idealny dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek. Idąc dalej w stronę gospodarstw oczom uczestników ukazywały się hodowle danieli, dystyngowanego strusia i przyjaznych kóz. Uczniowie wrócili do domów pełni wiedzy oraz wrażeń .