I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    03-03-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3168   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
Strona lo jawor
8 stycznia 1946
powstanie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego Miejskiego w Jaworze
1 września 1946
przekształcenie szkoły w Państwowe Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Jaworze
maj 1948
pierwsza matura
1 września 1948
przeniesienie szkoły do obecnego budynku i powstanie 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego
1956
I Zjazd Absolwentów
1966
II Zjazd Absolwentów; nadanie szkole imienia Księcia Bolka I; wmurowanie tablicy pamiątkowej oraz ufundowanie Sztandaru
1967
powstanie Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I
1977
powstanie Zespołu Szkół w Jaworze, w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Liceum Zawodowe o Kierunku Rolniczym, Średnie Studium Zawodowe
1991
likwidacja Zespołu Szkół i powrót do nazwy Liceum Ogólnokształcące
1996
III Zjazd i Bal Absolwentów – z okazji 50-lecia istnienia szkoły; wydanie Zarysu historii Liceum Ogólnokształcącego
2001
Obchody 55-lecia istnienia szkoły i 700. rocznicy śmierci Księcia Bolka I – Patrona Szkoły wmurowanie tablicy pamiątkowej;wydanie publikacji "Jubileusz 700-lecia śmierci Księcia Bolka I,Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze"
2006
Obchody 60-lecia istnienia szkoły; IV Zjazd i Bal Absolwentów; wydanie publi
kacji Karty z dziejów liceum 1946-2006