"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Harmonogram czynności związanych z egzaminem maturalnym

 

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM  2017/2018

 

1.

 

Przypomnienie zasad  egzaminu maturalnego .

do 30 września 2017

2.

 

Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych  ( przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, środowisko komputerowe).                                                                               

do 29 września 2017

4.

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach.

 

do 7 lutego 2018

5.

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

do 2 marca 2018

6.

 

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

do 2 marca 2018

7.

 

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego.

do 4 kwietnia 2018

8.

 

Wystawienie ocen końcowych.

 

 do 20 kwietnia 2018

9.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

 

27 kwietnia 2018

10.

 

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

 

24 kwietnia 2018

11.

Wpis do arkuszy ocen.

27 kwietnia 2018

 

12.

 

Oddanie protokołów indywidualnych na ustny egzaminu maturalny.

do 27 kwietnia 2018

13.

 

Egzamin maturalny -  sesja wiosenna.

4 - 25 maja 2018

14.

 

Egzamin maturalny - termin dodatkowy.

 

4 - 20 czerwca 2018

15.

 

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa.

21-22 sierpnia 2018

16.

 

Rozdanie świadectw dojrzałości.

3 lipca 2018 r. - według ogłoszonego porządku czasowego

17.

 

Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

 

 

11 września 2018 r.

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch