"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Podanie do szkoły w formacie PDF

Otwórz załącznik

Załączniki:
Pobierz plik (Podanie2016.pdf)Podanie2016.pdf[ ]454 Kb

Podanie do szkoły 2017/2018

Podanie w formacie WORD oraz w formacie PDF

Podanie 2016/2017

Podanie do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze

Załączniki:
Pobierz plik (Podanie2016.pdf)Podanie2016.pdf[ ]454 Kb

Zasady rekrutacji 2017/2018

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę przy przyjęciu
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze

• Na kierunku matematyczno-fizycznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

• Na kierunku humanistycznym z elementami edukacji teatralno-dziennikarskiej, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy,

• Na kierunku medyczno-politechnicznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, język obcy,

• Na kierunku bezpieczeństwo i ochrona ludności, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, chemia, język obcy,

• Na kierunku geograficzno-przyrodniczym, rozszerzonym językiem obcym będącym kontynuacją z gimnazjum (język angielski lub niemiecki), liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, biologia, geografia, język obcy (język angielski lub niemiecki),

• Na kierunku filologicznym, dla uczniów o zainteresowaniach językowych z rozszerzoną nauką języków obcych będących kontynuacją nauki języka obcego z gimnazjum (języka angielskiego lub niemieckiego ), liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język obcy (język angielski lub niemiecki),

• Na kierunku ogólnym, dla tych uczniów którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań przedmiotowych, a swoją decyzję wyboru studiów odkładają w czasie, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski lub niemiecki) oraz dwóch przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym (biologia, chemia, fizyka, matematyka, historia, geografia, wos, informatyka).

         Uczeń, który uważa, że dokonał niewłaściwego wyboru kierunku kształcenia może dokonać zmiany kierunku w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Po zakończeniu I semestru klasy pierwszej uczeń dokonuje ponownego wyboru przedmiotów wiodących ( od 2 do 4) - realizowanych w zakresie rozszerzonym. Zależnie od ilości wyborów może, od klasy drugiej, uczyć się przedmiotów rozszerzonych w ramach klasy lub w grupach międzyklasowych.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch