"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

 
Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze w 2020 r.

 

• na kierunku matematyczno-fizycznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

• na kierunku humanistyczno-prawnym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz do wyboru dwa wskazane przez kandydata spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, którego uczeń uczył się w szkole,

• na kierunku biologiczno-chemicznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka,

• na kierunku lingwistyczno-matematycznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, geografia, matematyka, język obcy (język angielski lub niemiecki lub rosyjski),

• na kierunku ogólnym z elementami geografii, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch