"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

KIERUNEK OGÓLNY Z ELEMENTAMI GEOGRAFII
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• geografia,

• wiedza o społeczeństwie.

 

PRZEDMIOT DO WYBORU:

• język angielski lub język niemiecki.

 

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 

Jeśli wybierzesz ten kierunek, przygotujemy Cię do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych. Aby lepiej przygotować Cię do studiowania wymarzonego kierunku na wyższych uczelniach, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w zajęciach dodatkowych, takich jak:

• koła przedmiotowe uzupełniające i poszerzające wiedzę,

• indywidualna praca z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

• obozy naukowe dla maturzystów,

• wycieczki geograficzne krajowe i zagraniczne,

• zajęcia terenowe z geografii,

• zajęcia na wyższych uczelniach,

• udział w zajęciach z edukacji prawnej,

• udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych i innych wydarzeniach kulturalnych.

 

Marzysz o kontynuowaniu nauki na kierunkach związanych z geografią, geologią, gospodarka przestrzenną czy naukami społecznymi - wybierz naukę na tym kierunku.

Dołącz do nas.

 

      

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmiku promocyjnego : Bolkers


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch