"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek ogólny

                   Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanych zainteresowań przedmiotowych a swoją decyzję wyboru studiów odkładasz w czasie, jest to kierunek dla Ciebie. W tej klasie zdobędziesz wiedzę w jednakowym stopniu skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki.

Przedmioty do wyboru (od 2 - 4):

 • każdy przedmiot, który kończy się egzaminem maturalnym (język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
 • każdy uczeń musi wybrać co najmniej 1 przedmiot z wymienionych: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Do czego przygotowujemy:

 •  do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych,
 • do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym,
 • do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach kształcenia.

Co oferujemy:

 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które zapewnią Ci wszechstronny rozwój,
 • będziesz mógł ukierunkować i rozwijać własne zainteresowania poprzez udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, tzw. kołach przedmiotowych,
 • możesz liczyć na pomoc nauczycieli na cotygodniowych konsultacjach,
 • będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę, przygotowując się do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • zapraszamy do udziału w wycieczkach przedmiotowych i turystycznych, krajowych i zagranicznych.     

   Jeśli interesujesz się wszystkim, a Twoja ciekawość świata jest ogromna,
to wybór klasy o kierunku ogólnym jest najlepszym rozwiązaniem !

Klasa ogólna to klasa wielu możliwości, czego dowodem są :

 • sukcesy sportowe uczniów indywidualne i zespołowe,
 • sukcesy w konkursach,
 • udział w wycieczkach,w spektaklach teatralnych,w seansach filmowych,w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.         
Emilia Sulecka podczas zawodów strzeleckich 2016 Turniej Mikołajkowy w Koszykówkę
Konkurs plastyczny „W imię miłości" I miejsce za układ choreograficzny – Otrzęsiny 2015

Spacerkiem po Jaworze – 17.02.2016

Z A P R A S Z A M Y


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch