"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek ogólny

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU  (od 2 - 4):

 • każdy przedmiot, który kończy się egzaminem
  maturalnym
  (język polski, język obcy, historia,
  wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia,
  chemia, fizyka, geografia, informatyka)                                                                        
 • każdy uczeń musi wybrać co najmniej 1 przedmiot  z wymienionych:                                     
 •   historia, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Jeżeli wybierzesz ten kierunek,  przygotujemy Cię:

 • do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych,
 • do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym,
 • do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach kształcenia.

 

Aby lepiej przygotować Cię do trudu ale i radości studiowania wymarzonego kierunku na wyższej uczelni, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak:

 • koła przedmiotowe  uzupełniające  i poszerzające wiedzę,
 • koła przygotowujące do egzaminu maturalnego dla uczniów klas trzecich,
 • cotygodniowe konsultacje wiedzy z nauczycielem uczącym,
 • indywidualną pracę z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • obozy naukowe dla maturzystów,
 • zajęcia na wyższych uczelniach (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy),
 • udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych i innych wydarzeniach kulturalnych              oraz w zawodach sportowych,
 • wycieczki przedmiotowe i turystyczne, krajowe i zagraniczne.

Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanych zainteresowań przedmiotowych a swoją decyzję wyboru studiów odkładasz w czasie, jest to kierunek dla Ciebie. W tej klasie zdobędziesz wiedzę w jednakowym stopniu skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki.

Dołącz do nas !

                                                 

Ćwiczenia antyterrorystyczne w Jaworze - 14.10.2017

           Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej - Półfinał Podstrefy Legnickiej, 20.02.2018


 Zajęcia karate z instruktorem z Legnickiego Klubu "Arashi" - 23.11.2017 

 Warsztaty artystyczne I D – Dobków 2017

Emilia Sulecka (3o) – II miejsce w zawodach strzeleckich „Cztery  pory roku” 18.02.2018

Wycieczka „Śladami pierwszych Piastów” – klasa II C i IID – 25.10.2017

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch