"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek filologiczny

PRZEDMIOTY WIODĄCE:

 • język obcy (angielski lub niemiecki)
 • język polski

PROPONOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 • geografia
 • WOS

     Jeżeli wybierzesz ten kierunek przygotujemy Cię  do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości na kierunkach:

 • filologicznych (filologia angielska, niemiecka, niderlandzka oraz wiele innych popularnych kierunków filologicznych, na których podstawową jest świetna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego)
 • język biznesu
 • lingwistyka – językoznawstwo (kierunek dla pasjonatów nauki o językach)
 • oraz wszystkich tych, gdzie wśród przedmiotów wiodących znajdzie się język angielski lub język niemiecki

Aby lepiej przygotować Cię do trudu ale i radości studiowania wymarzonego kierunku na wyższej uczelni, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak:

 • koła przedmiotowe poszerzające i systematyzujące wiedzę z zakresu struktur leksykalno gramatycznych
 • koła przedmiotowe o zróżnicowanej tematyce – kulturoznawstwo
 • koła przedmiotowe przygotowujące do matury w zakresie rozszerzonym
 • koła przedmiotowe dla klas drugich
 • udział w wielu konkursach językowych, dających możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w ciągu nauki
 • indywidualną pracę z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • cotygodniowe konsultacje wiedzy z nauczycielem uczącym
 • udział w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim
 • udział w wycieczkach zagranicznych

            Jeżeli Twoją pasją jest nauka języków obcych, chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realiów, kultury i historii krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, swobodnie posługiwać się językiem obcym podczas wyjazdów zagranicznych i studiować w obcym języku, jesteś osobą pełną pomysłów, a chęć zdobywania świata to Twój cel  – dołącz do nas – ten kierunek jest właśnie dla Ciebie

Klasa I a

Klasa I c

Wycieczka do Berlina

Wycieczka do Goerlitz

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch