"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek filologiczny

PRZEDMIOTY WIODĄCE:

 • język obcy (język angielski lub język niemiecki)
 • geografia
 

Dodatkowo proponujemy do wyboru:

 • język polski
 • wiedzę o społeczeństwie
        Jeżeli wybierzesz ten kierunek,  przygotujemy Cię do zdania egzaminu maturalnego
z przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości
na kierunkach:
 • filologicznych, w tym filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, filologia serbska
  i chorwacka, italianistyka, judaistyka, niderlandystyka, filologia ukraińska z anglistyką,
 • wśród kierunków Uniwersytetu Wrocławskiego można studiować w języku an:

-Antiquity and Archeology,

-Bachelor of Business and Administration

-Biotechnology

-Chemistry

-European Cultures

-Filologia specjalność Classisc and European Idenity

-Politologia

-Stosunki międzynarodowe specjalność Global Studies

         Aby lepiej przygotować Cię do trudu, ale i radości studiowania wymarzonego kierunku na wyższej uczelni, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w zajęciach dodatkowych, takich jak:

 • koła przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego
  i niemieckiego,
 • wyjazdy na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • koła poszerzające wiedzę leksykalno-gramatyczną dla klas pierwszych i drugich,
 • indywidualną pracę z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • cotygodniowe konsultacje wiedzy z nauczycielem uczącym,
         Jeśli interesujesz się językoznawstwem, czytasz lub chciałbyś czytać literaturę obcojęzyczną, nauka języków obcych jest dla Ciebie przyjemnością, chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realiów, kultury, historii krajów języka angielskiego i niemieckiego, swobodnie posługiwać językiem podczas wyjazdów zagranicę, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie.
 
 Lekcja angielskiego  Konkurs Logim dla gimnazjalistów
   
 Poważna nauka  Poznajemy kraje niemieckojęzyczne

Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch