"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek geograficzno-przyrodniczy

 

Kierunek geograficzno-przyrodniczy z rozszerzonym językiem obcym

        Jeżeli w przyszłości chciałbyś zostać organizatorem turystyki, przewodnikiem, menadżerem hotelu, podróżnikiem, geologiem, geografem, geodetą, psychologiem, filologiem języków obcych, tłumaczem, ekonomistą, hydrologiem, ekologiem, politologiem… lub kim tylko chcesz! Jeśli masz pełną świadomość faktu, że dobra znajomość języków obcych jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Przedmioty wiodące:

 • geografia
 • biologia
 • język obcy
Przygotujemy Cię do:
 •  zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów wybranych,
 • studiowania na kierunkach filologicznych, geografii, ekonomii, gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska, etnologii i antropologii, psychologii, europeistyce, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, turystyce międzynarodowej, turystyce i rekreacji, hotelarstwie i obsłudze ruchu turystycznego, architekturze krajobrazu, komunikacji wizerunkowej, kierunkach związanych z administracją publiczną oraz bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym oraz wielu innych kierunkach pokrewnych,
 • opanowania języka obcego na poziomie dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy w kraju i za granicą.

Oferujemy dodatkowo:

 • pomoc nauczycieli na cotygodniowych konsultacjach
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych (kołach przedmiotowych) oraz udział w obozach naukowych, 
 • uczestnictwo w zajęciach i warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • wyjazdy na wycieczki przedmiotowe, np.w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, dzięki czemu już w liceum będziesz mógł poznać klimat wyższych uczelni
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy, przygotowując się do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych pod opieką zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli,
 • udział w wycieczkach zagranicznych w ramach akcji „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne” oraz w corocznie organizowanym kilkudniowym „Rajdzie Karkonoskim Euroregionu Nysa”.
   
   

Jeżeli uważasz, że spełniamy Twoje oczekiwania przyjdź – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch