"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek medyczno-politechniczny

 

PRZEDMIOTY WIODĄCE:

• biologia
• chemia

   

 Dodatkowo proponujemy do wyboru: matematykę lub fizykę lub język angielski

   Jeżeli wybierzesz ten kierunek, przygotujemy Cię do zdania egzaminu maturalnego
z przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości na kierunkach:
 •  medycznych /medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja itp./,
 • politechnicznych /biotechnologia, inżynieria biomedyczna, chemia materiałowa itp./
 • przyrodniczych / biologia, weterynaria, odnawialne źródła energii, rolnictwo, itp./
 • oraz wszystkich tych, gdzie wśród przedmiotów wiodących znajdzie się biologia i chemia.


           Aby lepiej przygotować Cię do trudu ale i radości studiowania wymarzonego kierunku na wyższej uczelni, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział
w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak:

 •   koła przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii i chemii dla klas trzecich,
 •   kilkudniowe wyjazdowe obozy naukowe dla maturzystów, które przygotują Cię lepiej do egzaminu  maturalnego,
 • koło naukowo – badawcze / laboratoryjne / z chemii dla klas drugich/,
 • koła poszerzające wiedzę biologiczno – chemiczną dla klas pierwszych i drugich,
 • cykliczne zajęcia laboratoryjne z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • cykliczne zajęcia z biologii z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, prowadzone na terenie szkoły przez pracownika Uniwersytetu Medycznego,
 • wycieczki przedmiotowe mające na celu poszerzenie Twojej wiedzy,
 • indywidualną pracę z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • cotygodniowe konsultacje wiedzy z nauczycielem uczącym,
 • ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • poznanie pracy opiekunki dziecięcej poprzez udział w wolontariacie przy Domu Małego Dziecka.

          Jeżeli lubisz zdobywać nową wiedzę, interesujesz się otaczającym Cię światem, pragniesz go kreować i zmieniać oraz lubisz pomagać innym ludziom – przyjdź do nas – ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 
Zajęcia z antropologiem z Uniwersytetu Medycznego Zajęcia w Instytucie Immunologii UW
 
Lekcja chemii Zajęcie na wydziale chemii UW

Zajęcia koła chemicznego dla przedszkolaków


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch