"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek humanistyczny

PRZEDMIOTY WIODĄCE:

 • język polski
 • historia

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski

 

Jeżeli wybierzesz ten kierunek przygotujemy Cię  do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości na kierunkach:

 • uniwersyteckich / filologia polska, historia, prawo, socjologia /,
 • pedagogicznych / pedagogika, psychologia / ,
 • oraz wszystkich tych, gdzie wśród przedmiotów wiodących  znajdzie się język polski i historia.

Aby lepiej przygotować Cię do trudu, ale i radości studiowania wymarzonego kierunku na wyższej uczelni, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak:

 • cykliczne warsztaty teatralne,
 • obozy naukowe dla maturzystów, które przygotują Cię lepiej do zdania egzaminu maturalnego,
 • indywidualną pracę z osobami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad, szczególnie              do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Solidarności, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Przedmiotowej "Losy żołnierza      i dzieje oręża polskiego",
 • wycieczki przedmiotowe z języka polskiego i historii, języków obcych np. wycieczki do Krakowa, Oświęcimia, Drezna ale także regionalnie do Krzeszowa, Wrocławia, Gross Rosen.
 • cotygodniowe konsultacje wiedzy z nauczycielem uczącym,
 • edukacja regionalna, lekcje w Muzeum Regionalnym w Jaworze, kultywowanie tradycji Księstwa Jaworskiego i Świdnickiego,
 • edukacja prawnicza, lekcje w Sądzie Rejonowym,
 • edukacja filmowa, wyjazdy do kina, szkolny klub filmowy, udział w warsztatach Watch Docs.

Jeżeli lubisz zdobywać nową wiedzę, interesujesz się otaczającym Cię światem, pragniesz go kreować i zmieniać– dołącz do nas – ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

    

Warsztaty w manufakturze porcelany w Miśnii -2017. Grupa rozszerzonej historii.

 Warszaty w manufakturze porcelany w Miśnii -2017. Grupa rozszerzonej historii.

Warsztaty w manufakturze w Miśnii -2017. Grupa rozszerzonej historii.

 

Lekcja muzealna

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch