"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek matematyczno-fizyczny


          Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi i w przyszłości chcesz studiować matematykę, informatykę, fizykę, kierunki politechniczne np. budownictwo, transport, architekturę, elektronikę itp. to jest to kierunek dla Ciebie - absolwenci tego profilu bardzo dobrze radzą sobie na studiach w kraju i za granicą. Często kontynuują naukę na studiach doktoranckich.
W życiu zawodowym osiągają liczne sukcesy.

 

Przedmioty wiodące:

  • matematyka
  • fizyka
Dodatkowo proponujemy do wyboru: informatykę, język obcy
Przygotujemy Cię do:
  • zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych,
  • zdania egzaminu z przedmiotów wybranych,
  • do studiowania na wymarzonych kierunkach na wyższych uczelniach.

Na naszym kierunku:

  • możesz liczyć na pomoc nauczycieli na cotygodniowych konsultacjach,
  • będziesz mógł rozwijać własne zainteresowania poprzez udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, tzw. kołach przedmiotowych oraz brać udział w obozach naukowych,
  • będziesz miał możliwość wyjazdów na wycieczki przedmiotowe np. Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki i tam poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w ciekawych wykładach i pokazach.
  • już w liceum będziesz mógł poznać klimat wyższych uczelni, od lat współpracujemy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
  •  zapraszamy Cię do udziału w konkursach i olimpiadach, które są już tradycją naszej szkoły takich, jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Dolnośląskie Matematyczne Marsze na Orientację, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, Konkurs Matematyczny KOMA, Szkolne Mecze Matematyczne Klas I, Konkurs Fizyczny Elektron, Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko, Konkurs Fizyczny Eureka.

 
Dolnośląski Festiwal Nauk Robot na politechnice
   
Mecze matematyczne klas I Matematyczne biegi na orientację

Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch