"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kierunek matematyczno-fizyczny

Pod  patronatem Politechniki Wrocławskiej

 PRZEDMIOTY WIODĄCE:

 • matematyka
 • fizyka

 PROPONOWANE PRZEDMIOTY

 DO WYBORU:

 • informatyka
 • język angielski

          Jeżeli wybierzesz ten kierunek przygotujemy Cię  do zdania egzaminu maturalnego z    przedmiotów obowiązkowych i wybranych oraz do studiowania w przyszłości na kierunkach:

 • matematyka, informatyka, fizyka, kierunki politechniczne np. budownictwo, transport, architektura, elektronika itp.
 • absolwenci tego profilu bardzo dobrze radzą sobie na studiach w kraju i za granicą.
 • kontynuują naukę na studiach doktoranckich, w życiu zawodowym osiągają liczne sukcesy.

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Ci udział w wielu zajęciach dodatkowych:

 •  możesz liczyć na pomoc nauczycieli na cotygodniowych  konsultacjach,
 •  będziesz mógł rozwijać własne zainteresowania poprzez udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, tzw.  kołach przedmiotowych oraz brać udział w obozach naukowych,
 • będziesz miał możliwość wyjazdów  na Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki i tam poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w ciekawych wykładach i pokazach.
 •  już w liceum będziesz mógł poznać klimat wyższych uczelni. Współpracujemy
  z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.
 • zapraszamy Cię do udziału w konkursach  i olimpiadach, które są już tradycją naszej szkoły takich, jak:  Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Dolnośląskie Matematyczne Marsze na Orientację, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, Konkurs Matematyczny KOMA, Szkolne Mecze Matematyczne Klas I, Konkurs Fizyczny Elektron, Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko, Konkurs Fizyczny Eureka.

 

Jeśli  interesujesz się naukami ścisłymi, to ten kierunek jest dla Ciebie.

 

 Dolnośląski Festiwal Nauki -2017

Finaliści konkursu KOMA

Zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim -2017

Obóz naukowy dla maturzystów - Przesieka 2017

Marsze na orientację Wrocław Park Zachodni 2017

Mecze matematyczne klas pierwszych - 2017


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch