"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Harmonogram rekrutacji

>

Harmonogram rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze
na rok szkolny 2020/2021
dla absolwentów szkoły podstawowej

|

L.P. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 11 maja
do 23 czerwca (wtorek)
2020 r.
od 22 lipca
do 27 lipca
2020 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły przez dostarczenie (kopi lub oryginału) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty. od 26 czerwca
do 30 czerwca (wtorek)
2020 r.
do godziny 15.00
______________
3. Weryfikacja wniosków potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 10 lipca (piątek)
2020 r.
do godz.12.00
14 sierpnia
2020 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły nie później niż
13 lipca (wtorek)
2020 r.
do godz.12.00
17 sierpnia
2020 r.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO im. Ks. Bolka I w Jaworze poprzez przedłożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 13 lipca
do 20 lipca (poniedziałek)
2020 r.
do godz. 15.00
od 17 sierpnia
do 21 sierpnia
2020 r.
6. Ogłoszenie listy przyjętych 21 lipca (wtorek)
2020 r.
do godz.12.00
24 sierpnia
2020 r.

Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch