"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Biochemicy jaworskiego ogólniaka na Politechnice Wrocławskiej

Podobnie jak w latach ubiegłych Politechnika Wrocławska realizuje projekt pt.„Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi”. W tym roku szkolnym do projektu zostało zaproszonych 15 szkół z terenu województw dolnośląskiego i opolskiego. W tym elitarnym gronie znalazło się również I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze. 26 listopada, w ramach podpisanej z Politechniką Wrocławską umowy o współpracy, grupa uczniów uczęszczających do klasy III c, w której chemia jest realizowana na poziomie rozszerzonym, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych z zakresu chemii nieorganicznej.

Po przywitaniu,w imieniu JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, przez koordynatorkę projektu prof. Jadwigę Sołoducho z Wydziału Chemicznego uczestnicy pod czujnym okiem autorki zajęć dr inż. Marty Tsirigotis-Manieckiej i nauczyciela chemii Jadwigi Kuczwary przystąpili do samodzielnego wykonania doświadczeń. Doświadczenia przygotowano w taki sposób, by pozwoliły zweryfikować wybrane treści teoretyczne poznane na lekcjach chemii, ze szczególnym uwzględnieniem tych wymaganych na egzaminie maturalnym. Wymagały one również odwołania się do zagadnień realizowanych w klasie drugiej. 

        Kolejny wyjazd dotyczący chemii organicznej, dla tej grupy uczniów, już w styczniu.

                 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch