"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

,,Jeszcze Polska nie zginęła…’’ w I LO w Jaworze

9 listopada 2018 r. świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego przy dźwiękach Warszawianki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała przybyłych gości, dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów naszego Liceum. Spośród zaproszonych obecni byli:  p. Teresa Mikielewicz – asystentka p. poseł Elżbiety Witek, p. Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego, p. Beata Janas – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Jaworskiego oraz p. Monika Paruch – Przewodnicząca Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.

       Na początku spotkania pan dyrektor Mieczysław Michalski wygłosił krótką prelekcję na temat historii polskich symboli narodowych: hymnu państwowego, godła i flagi. Następnie o godzinie 11:11 w auli naszego Liceum rozbrzmiały słowa i dźwięki Mazurka Dąbrowskiego.
       Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów i ufundowanych przez Radę Rodziców nagród w konkursie literackim pt. Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze… Zwyciężczynią literackich zmagań okazała się Martyna Gdowska, drugie miejsce zdobyła Klaudia Kościk, trzecie  - Katarzyna Duszeńko, a wyróżnienie przypadło w udziale Kamili Ordzie.
       Dyrektor naszego Liceum – p. Mieczysław Michalski oraz Starosta Powiatu Jaworskiego – p. Stanisław Laskowski wręczyli także dyplomy stypendialne 27 uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, którzy uzyskali wysokie średnie ocen oraz mogli poszczycić się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
        Uwieńczenie uroczystości stanowiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IB pod opieką p. Anny Łukaszewskiej. Spektakl ten przybliżył nam istotne wydarzenia z historii Polski, z dziejów naszej kultury, jak również pokazał oblicza współczesnego patriotyzmu.

                            

                                          


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch