"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Dolnośląski Festiwal Nauki w Jaworskim Liceum

               Od  1998 roku organizowany jest przez wrocławskie wyższe uczelnie  Dolnośląski Festiwal Nauki. Tegoroczna ,XX edycja Festiwalu odbywa się we Wrocławiu oraz w 10 dużych miastach województwa dolnośląskiego. Po raz pierwszy do miejsc - organizatorów festiwalu dołączył Jawor . Rokrocznie jaworscy licealiści uczestniczą w Festiwalu we Wrocławiu. W tym roku również tam będą ,ale także będą gościli Festiwal u siebie.
            W czwartek, 28 września o godzinie 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze wykład, w ramach DFN, na temat: "Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwie domowym" wygłosi dr Maciej Gwoździewicz, pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Wykład ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie jaworskich szkół zainteresowani fizyką, czy elektrycznością.
              Aktywny udział jaworskiego liceum w XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki jest efektem porozumienia jakie podpisało Starostwo Powiatowe w Jaworze z Politechniką Wrocławską. W jego wyniku została nawiązana współpraca między I Liceum Ogólnokształcącym im Księcia Bolka i w Jaworze a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

                Zapraszamy na wykład.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch