"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

W I Liceum rozpoczęli rok szkolny 2017/2018

                    4 września o godzinie 9.30 w  I  Liceum    Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w  Jaworze uroczyście zainaugurowano rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Narodowego dyrektor szkoły powitał wszystkich obecnych. Na uroczystość przybyli :p. Minister Elżbieta Witek- Poseł na Sejm RP, p Stanisław Witek-Członek Zarządu Powiatu Jaworskiego oraz p. Bogumiła Wenda- Sekretarz Starostwa Powiatowego w Jaworze. Nie zabrakło też absolwentów I  Liceum oraz rodziców. Dyrektor przywitał też uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły.


            W swym wystąpieniu nawiązał do rocznicy wybuchu II wojny  światowej i zaprosił obecnych na obchody w jaworskim rynku i w teatrze. Zapoznał zebranych ze zmianami personalnymi jakie dokonały się w szkole, a także przedstawił wychowawców klas pierwszych. Podniósł problem znaczenia słowa licealista, a także ważnej  roli jaką uczniowie odgrywają w  szkole. Podniósł problem zadań ,jakie przed uczniami stawia szkoła w kolejnych latach kształcenia.
           Pogratulował także zespołowi uczennic w składzie : Aleksandra Kita, Weronika Dziopa, Kinga Kuźnia, które pod opieką p. Władysława Woźniakiewicza uzyskały tytuł Laureata w ogólnopolskim konkursie "Sprzączki i guziki z orzełkiem, ze rdzą ". W nagrodę wyjada na dziewięciodniową wycieczkę Śladami Polaków w Rumunii w czasie II wojny światowej. Nauczycielem historii Laureatek jest p. Dariusz Drzał.
              Pani Poseł Elżbieta Witek  w swoim wystąpieniu wskazała na sukcesy I Liceum, na wysoki poziom reprezentowany przez nauczycieli  i na szanse ,jakie daje to uczniom. Zachęciła ich do wykorzystania tego, co oferuje im szkoła by osiągnąć w życiu sukces. Złożyła życzenia na nowy rok szkolny. Kończąc swoje wystąpienie przekazała szkole prezent; symboliczny czek na kwotę 12 700 zł z przeznaczeniem na  komputeryzację  biblioteki szkolnej.
               Głos zabrała tez p. Bogumiła Wenda, która w imieniu p. Starosty i Zarządu Powiatu złożyła życzenia uczniom nauczycielom i pracownikom szkoły.
              Uroczystość zakończyła p. Hanna Kosińska - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która również nie zapomniała o życzeniach dla swoich kolegów. Po wyprowadzeniu sztandaru. Uczniowie rozeszli się do klas.
            Do zakończenia roku zostało 186 dni roboczych

                        

zdjęcia pochodzą z portalu jawor24h.pl


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch