"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

W I Liceum zakończyli rok szkolny

         W piątek, 23 czerwca 2017 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze uroczyście zakończono rok szkolny. W uroczystości oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięli : p. Arkadiusz Baranowski-Wicestarosta Jaworski oraz rodzice z przewodniczącym Rady Rodziców p. Radosławem Prokopowiczem.
         Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego do obecnych zwrócił się p. Starosta Baranowski, który podziękował za mijający rok szkolny i pogratulował odniesionych sukcesów.

        W imieniu Zarządu Powiatu wyróżnił też najlepszych uczniów w szkole. Byli to: Weronika Płaskocińska, uczennica klasy I c, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole-5.44, Łukasz Rębisz z klasy I a- średnia ocen -5,38, Paulina Repa z klasy I c-średnia ocen 5,25 oraz Emilia Tereszkiewicz z klasy I b - średnia ocen - 5,18.
          Kolejne nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców p. Radosław Prokopowicz oraz dyrektor p. Mieczysław Michalski. Za wyniki w nauce nagrody otrzymało 25 uczniów, wśród których 6 uczniów uzyskało średnią ocen 5 i wyżej. Oprócz już wymieniony uczniów nagrodzonych Nagrodą Zarządu Powiatu byli to: Joanna Mazurkiewicz z klasy I c - średnia ocen -5,0 oraz Błażej Parzyszek z klasy I c - średnia ocen także 5,0 . Wręczono też nagrody i wyróżnienia w konkursach, także na szczeblu ogólnopolskim. Warto podkreślić, że także kilku uczniów klas pierwszych ma już za sobą sukcesy w olimpiadach i konkursach na wysokich szczeblach. Budzi to nadzieję, że w kolejnych latach szkolnych uczniowie ci odniosą jeszcze większe sukcesy.
          Życzenia radosnych wakacji złożył Paweł Hubar, Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który sprawnie poprowadził apel kończący rok szkolny.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch