"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Młodzież zapobiega pożarom

         Nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – przepisów, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej , Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wielu instytucji.

           17 marca 2017 r. Weronika Płaskocińska z klasy 1c, Klaudia Wideł z klasy 2b, Michalina Wójtowicz z klasy 2c wzięły udział w etapie miejskim tego konkursu i zajęły kolejno 3-cie, 2-gie, 1-wsze miejsca. 4 kwietnia Michalina w kolejnych eliminacjach, na poziomie powiatu, zajęła ponownie 1 miejsce.
          Finał dolnośląski odbył się 25 kwietnia w Jaworzynie Śląskiej. Po części pisemnej Michalina zakwalifikowała się do części ustnej. Nie było łatwo. Po wypowiedzi na temat: sposobów prowadzenia obserwacji lasu, podania i opisania form działań taktycznych, przedstawienia głównych czasopism pożarniczych wydawanych w Polsce, typów prądownic i ich wykorzystaniu w zależności od ich konstrukcji, kar które można stosować wobec członków MDP nieprzestrzegających regulaminu zajęła 5 miejsce na Dolnym Śląsku.
          Gratulujemy i czekamy na OTWP 2018!

Poniżej na zdjęciu. Od prawej: Weronika Płaskocińska, Klaudia Wideł, Michalina Wójtowicz w Sali Rajców jaworskiego Ratusza.

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch