"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

List Mieczysława Michalskiego, Dyrektora I LO im. Księcia Bolka I w Jaworze

Jawor, 31 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo

 

Po 34 latach pracy, w tym 29 latach na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji i przejściu na emeryturę. Lata pracy w I Liceum były bardzo owocne i przyniosły mi wiele radości.

Dziś chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wraz ze mną tworzyli szkołę, jej klimat, pracowali by osiągała sukcesy, a gdy coś nie wychodziło robili wszystko aby sytuację poprawić.

Dziękuje za współpracę uczniom-dziś już absolwentom. Praca z państwem dała mi wiele satysfakcji. Dziękuję uczniom dziś uczęszczającym do Naszego Liceum.

Dziękuje moim koleżankom i kolegom nauczycielom, zarówno tym, których czas aktywności zawodowej już minął, jak i tym, którzy dziś tworzą Naszą Szkołę.

Dziękuję moim zastępcom, którzy włożyli wiele pracy i zaangażowania, by szkoła mogła sprawnie i skutecznie funkcjonować. Byli nimi: p .p. Teresa Prokopek- Stępniak, Zofia Jeschke-Kasprzyk, Wanda Łaz oraz p. Władysław Woźniakiewicz, który przepracował ze mną na stanowisku wicedyrektora 24 lata.

Szczególne dziękuje mojemu poprzednikowi p. Adamowi Siewickiemu, który bardzo sprawnie i z dużą życzliwością wprowadził mnie na stanowisko i zawsze służył doświadczeniem i pomocą.

Dziękuję rodzicom, a szczególnie tym, którzy aktywnie wspierali szkołę, czy to w pracy w Komitecie Rodzicielskim, a potem w radzie Rodziców, organizującym studniówki czy inne imprezy i uroczystości szkolne, rodzicom, którzy zaangażowali się wymianę polsko-niemiecką, która przy czynnym zaangażowaniu nauczycieli języka niemieckiego trwała 10 lat.

Dziękuję koleżankom i kolegom z Gimnazjum im. Hermana Billunga w Celle, którzy pod wodza dyrektora p. dr Horsta Reichela i przy bardzo dużym zaangażowaniu p. Erdmana Liedke starali się, by wymiana była atrakcyjna dla młodzieży.

Dziękuję koleżankom i kolegom absolwentom. Dzięki ich pracy, a także i wsparciu finansowym, mogły się odbyć uroczyste obchody kolejnych rocznic powstania szkoły, a także kolejne zjazdy absolwentów. Szczególnie chciałbym wymieć przewodniczących komitetów organizacyjnych p. p. Adama Kasprzyka, Ryszarda Bobowskiego, Jana Kłeczka, a także ś. p. Mariana Artura Lisieckiego i p. Józefa Bieleckiego, którzy organizowali, a p. Józef organizuje w dalszym ciągu spotkania absolwentów przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Dziękuję pracownikom administracji i obsługi, bez których przecież szkoła nie mogłaby funkcjonować.

Dziękuję wszystkim przyjaciołom szkoły, czy to osobom, czy instytucjom za pomoc i wsparcie.

Dziękuje wizytatorom wspierającym Naszą Szkołę. Dziękuję kuratorom oświaty, z którymi miałem okazje współpracować.

Dziękuje wyższym uczelniom, z którymi przez lata bardzo dobrze układała się nasza współpraca. Było wiele osób w nią zaangażowanych. Pozwolę sobie wymienić m.in. prof. dr hab. inż. Waldemara Rebizanta - Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab . inż. Andrzeja Kaźmierczaka - Dyrektora Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, dr inż. Andrzeja Hachoła Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP-profesora Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Macieja Gwoździewicza z Politechniki Wrocławskiej oraz dr Pawła Dąbrowskiego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękuję pracownikom naukowym Wydziałów Chemicznych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Dziękuje za wspieranie szkoły Fundacji KGHM Polska Miedź a szczególnie jej sekretarzowi p. Krzysztofowi Kułaczowi. Dziękuje Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dziękuje Pani Marszałek Elżbiecie Witek, dziękuję samorządom lokalnym, za współprace i wsparcie. Mam nadzieję, że będzie ona w dalszym ciągu układała się dobrze, a szkoła będzie mogła liczyć na Państwa życzliwość .

Doceniam współpracę z jaworskim duchowieństwem, za życzliwość i wsparcie bardzo dziękuje.

Dziękuję za współpracę jaworskim klubom sportowym. Życzę Państwu wielu sukcesów.

Dziękuję za współpracę jaworskim harcerzom i życzę by droga harcerska prowadziła Was ku dobremu. Duży wpływ na współpracę mieli komendanci Hufca ZHP w Jaworze, dh  dh Halina Madej, Paweł Popławski, Romuald Janz i Michał Czarnecki. Dziękuje dh Tadeuszowi Koniakowi.

Szczególnie dziękuje za współpracę moim kolegom dyrektorom szkół, przedszkoli i instytucji oświatowych i kulturalnych. Mamy olbrzymi wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Życzę Wam Koleżanki i Koledzy byście naszą misję wypełniali tak dobrze jak teraz a może i jeszcze lepiej.

Dziękuję za wsparcie i życzliwość jaworskim mediom.

Mojemu następcy p. Jackowi Wieczorkowi życzę wytrwałości oraz wiele satysfakcji i sukcesów.

Wszystkim Państwu życzę ludzkiej życzliwości i wiele sukcesów na niwie osobistej i zawodowej.

Mieczysław Michalski
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze
w latach 1991-2020


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch