"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Uwaga absolwenci szkoły podstawowej !!!

 

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły proszeni są
o potwierdzenie woli podjęcia nauki
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I w Jaworze
poprzez przedłożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do dnia 24 lipca 2019 r. (środa), do godz. 1500,
(jeśli ktoś nie uczynił tego wcześniej).
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły nastąpi 25 lipca 2019 r. (czwartek), do godz. 1200.

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch