"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Ćwiczenia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej

 

W ramach współpracy szkół ponadgimnazjalnych z wyższymi uczelniami, w piątek, 7 czerwca 2019 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze z klas o profilu matematyczno–fizycznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zajęcia te kończyły cykl zajęć dla uczniów I LO w Jaworze organizowanych przez Politechnikę Wrocławska zarówno w laboratoriach własnych jak i w salach I Liceum.

Na początku spotkania uczniowie wzięli udział w konkursie, w którym zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi wiedzy z zakresu elektrotechniki ,zdobytej na wykładach i zajęciach w laboratorium maszyn elektrycznych (przygotowanymi przez pracownika Wydziału Elektrycznego dr inż. Macieja Gwoździewicza ). Po konkursie młodzież, pod kierunkiem dr inż. Macieja Gwoździewicza, badała maszyny elektryczne wirujące.

Po zakończeniu ćwiczeń zostały ogłoszone wyniki konkursu: w grupie dziewcząt 1 miejsce zajęła uczennica klasy I A- Nikola Kwiatkowska, a w grupie chłopców uczeń klasy II A- Łukasz Walczak. W/w uczniowie otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Opiekunami grupy byli: Henryk Partyka - nauczyciel fizyki i Stanisław Osowski – nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch