"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Harmonogram odbioru świadectw dojrzałości

4 lipca (czwartek) 2019 r.

SALA NR 15

III A – 10.00

III B – 10.30

III C – 11.00

III D - 11.30

Pozostali 12.00

Świadectwa należy odebrać osobiście i w wyznaczonym terminie.
Po wyznaczonym terminie świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy. 

Osoby, które maja prawo do egzaminu poprawkowego winne złożyć pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego w terminie do 11 lipca (czwartek) w sekretariacie szkoły, kadrach lub księgowości.
Wzór oświadczenia do pobrania w szkole lub na stronie OKE. 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch