"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

USTNE EGZAMINY MATURALNE 2019

 
USTNE EGZAMINY MATURALNE
czynności przygotowawcze, harmonogram czasowy

1. Egzamin maturalny z języka polskiego (9-15 maja)

˗  9.00 rozpoczęcie egzaminu zgodnie z harmonogramem ,realizacja czasowa wg kolejności na listach,

˗  zmiana (np. wcześniejsze rozpoczęcie danego egzaminu) możliwe tylko za zgodą zdającego,

˗  osoba zdające egzamin wina przybyć najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym jej terminem.

 

2. Egzamin maturalny z języka polskiego, maturzyści z lat ubiegłych (standardy egzaminacyjne)

- 9 maja ˗  osoba zdająca egzamin winna przybyć najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym jej terminem t. j. o godzinie 8.00.

 

3. Egzamin maturalny z języka obcego (16 - 21 maja)

- 8.00 rozpoczęcie egzaminu zgodnie z harmonogramem, realizacja czasowa wg kolejności na listach,

˗  zmiana (np. wcześniejsze rozpoczęcie danego egzaminu) możliwe tylko za zgodą zdającego, 

- osoba zdająca egzamin winna przybyć najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym jej terminem.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch