"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Informacja na temat funkcjonowania I LO w Jaworze podczas strajku

 
W poniedziałek, 15 kwietnia

- Biblioteka szkolna jest czynna od godziny 1100 do 1500 (dyżuruje M.Kes).

- Do dyspozycji uczniów w czasie swoich zajęć jest p. Zbigniew Skrzypczyk.

- Do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach 745 -1415 jest dyrektor szkoły.

- Do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach 800-1430 jest wicedyrektor szkoły.

Informacja o zakończeniu strajku będzie podana na stronie internetowej szkoły. W razie podania w mediach informacji o zakończenie strajku mimo braku jej na stronie internetowej szkoły, w szkole rozpoczną się zajęcia dydaktyczne.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch