"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Podsumowali jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, w bieżącym roku szkolnym nawiązało współpracę z Politechniką Wrocławską. W ramach współpracy uczniowie klas, w których chemia jest realizowana w zakresie rozszerzonym, po zakończeniu wybranych działów programowych uczestniczą w spójnych z materiałem zrealizowanym na zajęciach lekcyjnych w szkole zajęciach laboratoryjnych w gościnnych laboratoriach Politechniki Wrocławskiej.

W czasie ostatniego wyjazdu 14 stycznia uczniowie klasy IIIc pod opieką nauczyciela chemii Jadwigi Kuczwary i prowadzącego zajęcia z ramienia uczelni mgr inż. Sebastiana Balickiego, pracownika Zakładu Technologii Organicznej i Farmaceutycznej, sprawdzili doświadczalnie swoją wiedzę z zakresu jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Zdobyte umiejętności przyszli maturzyści będą mogli wykorzystać na zajęciach lekcyjnych oraz na majowym egzaminie maturalnym do rozwiązywania zadań z zakresu projektowania doświadczeń, formułowania i potwierdzania hipotez. Każdy wyjazd oprócz korzyści naukowych daje możliwość zapoznania się uczestników ze specyfiką działalności wyższej uczelni i oferowanymi przez nią kierunkami.

 

      


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch