"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Chemicy z I LO na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

   24 września 2018 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I  w Jaworze uczęszczający do klasy z rozszerzoną ilością godzin chemii, pod opieką nauczycieli chemii – p. Jadwigi Kuczwary i biologii – p.  Joanny Wyderkowskiej, uczestniczyli w wykładach i warsztatach przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
        Wykład pt.: „ Nieznane oblicza leków”  przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące preparatów farmaceutycznych. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi jaki wpływ na zdrowie człowieka mają dodawane do leków środki pomocnicze takie jaki konserwanty, stabilizatory, substancje poprawiające smak i zapach.


        Udział w „Warsztatach stereochemicznych” ukazał wpływ budowy przestrzennej cząsteczki na  właściwości fizyko – chemiczne takie jak  zapach, działanie leków oraz właściwości tworzyw sztucznych. Ponadto wykład, połączony z samodzielnym budowaniem modeli, wprowadził  podstawowe pojęcia stereochemiczne, które zostaną wykorzystane przez uczniów  już niedługo na zajęciach lekcyjnych z zakresu chemii organicznej.
                    Wykłady i warsztaty były ciekawą formą uzupełnienia i poszerzenia wiedzy szkolnej, którą uczniowie będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych oraz na egzaminie maturalnym.

                     


 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch