"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Świadectwa dojrzałości w I Liceum wręczone

         We wtorek, 3 lipca  2018 roku  absolwenci  I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, podobnie jak wiele tysięcy ich rówieśników w Polsce, odebrali wyniki egzaminu maturalnego. W godzinach przedpołudniowych dyrektor szkoły, w obecności wychowawców klas, wręczył świadectwa maturalne, życząc  sukcesów na wyższych uczelniach.
            O zdaniu egzaminu maturalnego decydują wyniki uzyskane z języka polskiego, języka obcego ( w części ustnej i pisemnej) oraz matematyki. Ponadto uczeń musiał przystąpić obowiązkowo do jednego wybranego przedmiotu  w zakresie rozszerzonym.  Abiturienci I LO uzyskali  bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego z języka ojczystego i języków obcych. W tym roku szkolnym zdawalność w części ustnej z języka polskiego  wyniosła  93%,  języka niemieckiego - 100% i języka angielskiego - 95%.
            W części pisemnej noty z języka polskiego są porównywalne z wynikami ogólnokrajowymi, natomiast języki obce wypadły w I Liceum lepiej niż w kraju.
        Średni wynik z matematyki, będącej przedmiotem obowiązkowym, jest porównywalny z wynikami  ogólnokrajowymi i wojewódzkimi. W klasie matematyczno – fizycznej to 75%, co przewyższa wyniki w województwie i kraju w przybliżeniu o 20%.


             Warto zaznaczyć, że wyniki z egzaminu maturalnego uzyskane przez uczniów z jaworskiego „Bolka„ są wyższe od wyników uzyskanych w powiecie jeleniogórskim o 17 % i  powiecie legnickim o 5%, natomiast są porównywalne z wynikami miast: Legnica i Jelenia Góra.   Zdana matura na poziomie podstawowym to jednak za mało, aby realizować swoje marzenia na najlepszych uczelniach w Polsce. Do tego niezbędne są wysokie wyniki z przedmiotów wybranych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Wybór zależy od zainteresowań i zdolności ucznia.
            Wszystkie uzyskane wyniki są efektem ciężkiej, systematycznej i często pełnej wyrzeczeń pracy uczniów pod kierunkiem nauczycieli wspierających ich działania.
            Gratulujemy abiturientom „Bolka” zdanego egzaminu maturalnego i życzymy dostania się na wymarzone kierunki studiów i dalszych sukcesów.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch