"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Zakończenie roku w I Liceum

        

22  czerwca 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze uroczyście zakończono rok szkolny. W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły  uczestniczyli : p. Stanisław Laskowski- Starosta Jaworski oraz p. dr Maciej Gwoździewicz reprezentujący Politechnikę Wrocławską.
            Pan Starosta złożył życzenia wakacyjne oraz wręczył Nagrody Zarządu Powiatu najlepszym uczniom. Otrzymali je: Weronika Płaskocińska oraz Łukasz Rębisz – finaliści szczebla ogólnopolskiego olimpiad , którzy także osiągnęli  bardzo wysokie średnie ocen , a także Paulina Repa i Stanisław Izdebski za  uzyskanie bardzo wysokich średnich ocen.


         Następnie  głos zabrał p. Maciej Gwoździewicz, który, przy pomocy prezentacji ,podsumował współpracę między I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze a Politechniką Wrocławską w roku szkolnym 2017/2018. Poinformował też, że w roku szkolnym 2018/2019 współpraca będzie kontynuowana. Podkreślił też, że  do współpracy zaproszono tylko 10 szkół ( w roku szkolnym 2017/2018 było ich 30) w tym tylko 7 z Dolnego Śląska. Wśród szkół zaproszonych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze.
         Poinformował, że we wrześniu Politechnika Wrocławska zorganizuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze wykłady otwarte w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
          Ogłosił  wyniki konkursu zorganizowanego przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Tytuł Najlepszego Młodego Elektryka zdobył Łukasz Walczak, a Najlepszej Młodej Elektryczki Aleksandra Jankiewicz. Nagrody w konkursie ufundowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Zarząd Powiatu w Jaworze. Wręczyli je : p. Stanisław Laskowski oraz p. Maciej Gwoździewicz.
     Pan Starosta Laskowski wręczył dyplomy  dwunastu uczniom, którzy uzyskali stypendia za bardzo wysokie wyniki w nauce  a także czterem za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Finalistami szczebla ogólnopolskiego olimpiad byli: Weronika Plaskocińska i Łukasz Rębisz, a konkursu ogólnopolskiego Weronika Dziopa i Przemysław Pańczak.
           Dyrektor szkoły p. Mieczysław Michalski wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za bardzo wysokie wyniki w nauce dwudziestu ośmiu uczniom, a także trzy nagrody książkowe za stuprocentową frekwencję. Wręczył też dyplomy i nagrody za inne konkursy, w których z sukcesami  uczestniczyli uczniowie i Liceum. Nagrodzono między innymi klasę I c, która miała najlepsza frekwencję w szkole.
           Po uroczystości uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się z wychowawcami, odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje.

                     

                  


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch