"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Politechnika w Jaworze – 18 maja 2018 r.

                  W ramach współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka I w Jaworze z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, 18 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole kolejny wykład poprowadzony przez pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Macieja Gwoździewicza, w którym wzięli udział uczniowie klasy I A i II A o profilu matematyczno-fizycznym. Tematem wykładu były zagadnienia związane z podstawami elektrotechniki.

           Podstawowym celem zajęć było zapoznanie uczniów ze sposobami przesyłania energii elektrycznej, elementami zabezpieczającymi prawidłową pracę urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu gospodarstw domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przy  ich wykorzystywaniu.

         Podsumowaniem zdobytej wiedzy na wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych w roku szkolnym 2017/2018 będzie konkurs z elektrotechniki, który odbędzie się  04.06.2018 r. na Politechnice Wrocławskiej, chęć udziału w tym konkursie zgłosiło 18 uczniów naszej szkoły.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch