"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

W I Liceum po raz siedemdziesiąty pożegnano absolwentów

        W piątek ,  27 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze pożegnano absolwentów, szczególnego splendoru uroczystości dodawał fakt, że szkołę opuszczał siedemdziesiąty rocznik absolwentów.
              W uroczystości wzięło udział liczne grono gości. Obecna była p. Elżbieta Witek. Poseł na Sejm RP, która przybyła wraz z p. Aneta Trelą. Powiat Jaworski reprezentował p. Stanisław Witek -członek Zarządu Powiatu oraz p. Małgorzata Piaskowska. Nie zabrakło Burmistrza Miasta Jawora p. Emiliana Bery, któremu towarzyszył p. Wiesław Szymczyk -Naczelnik Wydziału Edukacji.

           Licznie przybyli rodzice absolwentów a wśród nich Przewodniczący Rady Rodziców p. Radosław Prokopowicz. W auli obecna była cała społeczność szkoła I Liceum. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego, po czym głos zabrał dyrektor szkoły p. Mieczysław Michalski. Podziękował abiturientom za trzy lata wspólnej pracy. Zwrócił uwagę, że dzisiejsze spotkanie ma dwa oblicza. Jedno to radość , bo kończy się z sukcesem ważny etap w życiu, a drugi, to smutek, bo jest to ostatnie spotkanie w tym gronie.
                Wręczył absolwentom nagrody za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach oraz innych formach aktywności naukowej i społecznej. znaczna ilość absolwentów otrzymała nagrody za pracę w samorządzie uczniowskim.  Wręczył tez podziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły.
             Najważniejsze wyróżnienie dla absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze to wpis do Złotej Księgi. W bieżący roku bardzo ostre warunki wpisu spełniły dwie osoby: Kinga Kuźnia i Grzegorz Myjak.
               Po wystąpieniu dyrektora głos zabrali: p. Poseł Elżbieta Witek, reprezentujący Powiat Jaworski p. Stanisław Witek, który odczytał także pismo od p. Stanisława Laskowskiego - Starosty Jaworskiego oraz p. Emilian Bera Burmistrz Miasta Jawora. Każdy z ich wręczył nagrody dla najlepszych uczniów.
                W imieniu rodziców wystąpił p. Radosław Prokopowicz ,w imieniu absolwentów pp. Paweł Hubar i Hanna Kosińska, a imieniu młodszych kolegów Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego p. Patryk Segda. Absolwenci pożegnali nauczycieli i pracowników szkoły kwiatami.
      Część artystyczną , bardzo dobrze przyjętą przez widownię , przygotowała klasa II c pod kierunkiem pp. Agnieszki Węgiel i Iwony Zatyki. Jej głównym motywem  była kradzież jakiej dokonano na dyrektorze szkoły. Ukradziono mu identyfikator. Rzecz działa się na scenie oraz na filmie, w którym gościnnie wystąpili wychowawcy klas maturalnych pp. Urszula Zarzycka, Jadwiga Kuczwara, Joanna Wyderkowska, Dariusz Drzał oraz dyrektor szkoły p. Mieczysław Michalski. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Sprawcę ujęto.
          Po uroczystości absolwenci odebrali świadectwa i ruszyli do domy, by przygotowywać się do matury.
                                               

  Powodzenia w kolejnym etapie życia.

                                   

                   

                             

                                      


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch