"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

BIOCHEMICY NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

           W ramach współpracy z  wyższymi    uczelniami         w poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. grupa  uczniów z klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I  w Jaworze, realizująca chemię i biologię w zakresie rozszerzonym,  wzięła udział po raz kolejny  w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim.Uczniowie mieli okazję zweryfikować zdobytą na lekcjach wiedzę teoretyczną wykonując pod czujnym okiem pracowników Wydziału Chemii szereg doświadczeń pozwalających otrzymać i zbadać właściwości roztworów o określonych stężeniach procentowych i molowych.

        Wykonując samodzielnie doświadczenia uczniowie udoskonalili, tak ważne w tej dziedzinie, umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, formułowania obserwacji oraz wyciągania wniosków.
          Warsztaty były doskonałą formą usystematyzowania wiadomości i umiejętności z zakresu roztworów wodnych.
          Wyjazd zorganizowały oraz  opiekę nad grupą sprawowały nauczycielki: chemii p. Jadwiga Kuczwara oraz biologii p. Joanna Wyderkowska.

                


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch