"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

OBÓZ NAUKOWY - BIOCHEMIK

         Tradycyjnie, od kilku lat uczniowie uczęszczający do klas biologiczno – chemicznych  I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka I w Jaworze, zdający biologię i chemię na egzaminie maturalnym, mają możliwość sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy poprzez udział w obozach naukowych. Tegoroczny przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli biologii i chemii p.p.: Joannę Wyderkowską i Jadwigę Kuczwarę odbył się w dniach 26-28 marca w Pałacyku Myśliwskim w pobliskim Muchowie.
       Przyszli maturzyści sprawdzili poziom swoich wiadomości i umiejętności przystępując do rozwiązania sześciu arkuszy zdań maturalnych z w/w przedmiotów.

         Uczestnikom stworzono warunki przypominające prawdziwy egzamin maturalny. Prace każdego ucznia zostały sprawdzone i szczegółowo omówione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w trakcie trwania obozu. Uzyskane wyniki wskazały uczniom zagadnienia, których poziom opanowania jest zadawalający oraz te, którym należy poświęcić w najbliższym czasie więcej uwagi, tak by nie sprawiły problemu na majowym egzaminie maturalnym, podczas którego życzymy przysłowiowego połamania piór.   

    


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch