"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Jaworscy licealiści na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

W poniedziałek 12 marca odbyły się po raz kolejny  zajęcia praktyczne z podstaw elektrotechniki dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych  powiatu jaworskiego. Ćwiczyli oni  w laboratorium maszyn elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej pod okiem dra inż. Macieja Gwoździewicza oraz dr inż. Marty Bątkiewicz -Pantuły. Oprócz nauczycieli Henryka Partyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, Jacka Wieczorka z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze  oraz Marcina Jankowskiego z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na zajęcia przyjechał wicestarosta Arkadiusz Baranowski, który miał okazję spotkać się z dziekanem Wydziału Elektrycznego prof. Waldemarem Rebizantem oraz dziekanem ds. studenckich dr inż. Piotrem Serkiesem.

     W trakcie spotkania rozmawiano o bieżącej współpracy Wydziału Elektrycznego ze szkołami z powiatu jaworskiego oraz o możliwościach dalszego  jej rozszerzenia.
     Aktywna współpraca Politechniki Wrocławskie z I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze, co zaowocowało m.in. objęciem patronatem przez uczelnię klasy matematyczno - fizycznej, rozszerza się  i I LO w Jaworze  zostało zakwalifikowane do projektu „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi”, który koordynuje prof. Jadwiga Sołoducho. Pani prof. odwiedziła jaworską młodzież w trakcie  zajęć oceniając je bardzo pozytywnie.
    A zatem ścisłowcy na start. Politechnika czeka na uczniów i absolwentów I LO.

                                                                                                                  M. Gwoździewicz

               

              


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch