"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

XLIX OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

  3 marca 2018 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Pocztowej we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do eliminacji zakwalifikowała się uczennica  I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, Natalia Bondar.
           Eliminacje składały  się z dwóch części: sprawdzianu pisemnego, który  ma formę testu - jego  celem jest ocena kompetencji komunikacyjnej (test przygotowuje Komitet Główny Olimpiady ) oraz sprawdzianu ustnego, który  obejmuje wypowiedź na jeden z tematów podanych wcześniej do wiadomości uczestnikom.
      Natalia wylosowała temat : „Охрана окружающей среды - мода или необходимость”.

        Uczestnicy eliminacji okręgowych, którzy otrzymali łącznie ponad 70 punktów uzyskują wyróżnienie. Natalia zdobyła 77 punktów i jest kandydatką do etapu ogólnopolskiego.

          Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!
       Uczennicę do olimpiady przygotowała p. Dorota Paluchowska.

                                                       


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch